Projecte per climatitzar el centre polivalent la Fàbrica de Sant Martí Sesgueioles

34

La Diputació de Barcelona ha presentat a l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles el projecte executiu de climatització del centre polivalent la Fàbrica. El projecte, que va ser lliurat divendres pel diputat d’Urbanisme i Habitatge. Josep Ramon Mut, a l’alcaldessa, Rosa Maria Narbona, té com a objectiu millorar el confort dels usuaris d’aquests centre de manera eficient energèticament i amb baix cost de manteniment, i augmentar les possibilitats d’utilització de l’edifici.

El diputat Josep Ramon Mut, amb l’alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles, Rosa Maria Narbona. Foto: Diputació de Barcelona

El projecte presentat, que té un cost previst de 195.295 euros per una superfície total de 617,24 m2 repartis en diferents espais, s’ha estructurat en fases per tal de facilitar la inversió municipal, En una primera fase s’instal·larà la calefacció a la sala principal, que actualment no està climatitzada, i es substituiran els radiadors elèctrics existents a les sales de lectura i d’ordinadors, per un sistema d’impulsió d’aire, amb el qual es millorarà el confort d’aquestes sales. En la segona fase s’instal·larà la refrigeració a tots els espais de l’edifici.