El Ple de Vilanova del Camí evidencia novament posicions insalvables entre govern i oposició

43

El Ple de Vilanova del Camí es va reunir dimecres en sessió plenària urgent i extraordinària per resoldre el recurs de reposició a la relació de llocs de treball que havia presentat ERC. Un pas obligat per a la seva aprovació definitiva, després que el govern decidís remunicipalitzar el servei de la neteja dels edificis municipals, creant 23 llocs de treball de peó de neteja i 1 d’oficial de primera.  El Ple va ser molt tens i evidencia novament la divisió insalvable entre govern i oposició.

El Ple, que va comptar amb una vintena llarga de persones al públic, la majoria dones de la neteja i representants sindicals, va encetar-se amb el debat sobre la urgència del Ple. Un torn del què només en va fer ús la regidora d’ERC, Meritxell Humbert, per lamentar l’actitud de l’Alcaldessa que “s’ha negat mantenir una negociació amb el nostre grup i ens consta que tampoc ha donat detalls del procés a cap altre membre de l’oposició, ni als representants sindicals, ni als agents socials” … un fet que demostra, va dir la portaveu republicana, que “no té ni cintura ni alçada política”

Humbert també va preguntar al govern sobre l’adquisició i el finançament de material i maquinària necessària per desenvolupar  el servei de neteja.

La urgència del Ple es va aprovar amb el vot a favor dels grups del govern: PSC, VA, VV i DECIDE i en contra de V365, CiU i ERC

 

L’Alcaldessa retira la paraula a Meritxell Humbert i Vanesa González per no cenyir-se a l’ordre del dia

Durant el debat del primer punt, de resolució del recurs de reposició a la relació de llocs de treball i la seva aprovació definitiva, Meritxell Humbert va criticar el govern que no els haguessin facilitat, per exemple, l’informe tècnic sobre l’impacte econòmic que suposarà aquesta municipalització, “no només per aquest any 2017 sinó a curt i mig termini”. Va posar d’exemple altres municipis, com el de l’Hospitalet de Llobregat, que va fer marxa enrere “perquè municipalitzar el servei no els sortia tan econòmic”.

L’Alcaldessa, va cridar l’atenció a la regidora a la que va demanar que es cenyís a l’ordre del dia i al punt que s’estava debatent. Meritxell Humbert va continuar amb l’argumentació del seu sentit de vot però al fer referència en diferents ocasions a la possibilitat de subrogar la plantilla actual del servei de la neteja, l’Alcaldessa – considerant que es tornava a desviar del debat- li va treure la paraula.

Vanesa González va demanar la paraula per mostrar la seva indignació i sorpresa davant aquest gest de l’Alcaldessa. “Estant al govern, mai els havíem limitat el temps d’intervenció o els havíem impedit parlar de qualsevol tema” va dir González, que va continuar afirmant que “les coses es podrien haver fet d’una altra manera i es va referir concretament a la proposta que el regidor Francisco Palacios havia fet en diferents ocasions mentre estava a l’oposició de municipalitzar serveis utilitzant la Societat Municipal, va dir Vanesa González.

En aquest punt, l’Alcaldessa va tornar a intervenir per recordar a Vanesa González en dues ocasions l’enunciat del punt que es portava a debat i va acabant retirant la paraula a la portaveu de V365, a més de cridar-la a l’ordre. “Ja està bé de fer el còmic, ja està bé de fer del Ple municipal, un circ”, va dir-li l’Alcaldessa Noemí Trucharte.

Jordi Barón, va intervenir també per mostrar la seva indignació davant els fets. Va assegurar que “no venim al Ple a riure ni a fer circ” i va lamentar que “el govern no s’adoni que són ells els que falten al respecte a la ciutadania”. Aquest punt també es va aprovar amb els vots a favor del PSC, VA, VV i DECIDE i en contra de V365, ciU i ERC.

 

El projecte de reforma de la piscina municipal supera el tràmit del Ple

El darrer punt de l’ordre del dia va servir per resoldre les al·legacions al Plec de Clàusules Administratives i Particulars que han de regir les obres de reforma de la piscina municipal, que havien presentat la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i, el grup d’ERC.

El Ple va admetre a tràmit les al·legacions de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i procedirà a la correcció de la clàusula 6.3, relativa a la classificació de les empreses que poden concórrer al concurs.  Així mateix per no perjudicar als possibles licitadors està previst obrir un període de presentació d’ofertes de 26 dies naturals a comptar des de la publicació de la rectificació al BOPB, i al Perfil del Contractant.

Per contra, el Ple va desestimar les al·legacions que va presentar ERC, per considerar que no tenen base jurídica.

 

Les treballadores de la neteja despleguen una pancarta a la sala de plens exigint la subrogació

Una vegada acabat el Ple, les treballadores de la neteja que havien assistit a la sessió, van desplegar una pancarta exigint la subrogació i van fer saber al govern el seu malestar. Va ser un moments de molta tensió en el qual també hi va haver enfrontament dialèctic entre regidors del govern i oposició i entre persones del públic, defensors i detractors de les diferents parts.