El Ple de Vilanova del Camí aprova un protocol per detectar i reconduir l’absentisme escolar

56

ple-ordinari-14-novembre-vilanova-veuanoia-absentismeL’Ajuntament de Vilanova del Camí va celebrar ahir una nova sessió ordinària del Ple. Com ha anat passant a les darreres sessions, la part dispositiva del Ple, és a dir l’ordre del dia, es va desenvolupar amb molta agilitat, menys de 30 minuts, mentre que el desenvolupament dels precs i preguntes dels grups municipals es va allargar més de 90 minuts.

El Ple es va iniciar amb el despatx de presidència que presentava al Ple el Manifest institucional del Dia Internacional per a l’elimininació de la violència vers les dones que es celebrarà el proper 25 de novembre.

Els punts de l’ordre del dia de l’àrea d’economia, hisenda i règim interior, es van resoldre en pocs minuts i pràcticament sense intervencions dels grups municipals. La proposta de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, la rectificació del l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2015 i la ratificació de dos decrets de l’Alcaldia, van prosperar per unanimitat.

L’únic punt que va generar debat va ser la modificació de l’ordenança de civisme i convivència que incorpora un nou capítol sobre la Protecció dels menors amb la voluntat de reforçar i garantir el dret i deure d’anar a escola durant el període que estableix la legislació. L’ordenança recull la responsabilitat del pare, mare, tutor o guardador legal a l’hora de procurar l’assistència del menor a l’escola o institut.

Perquè així sigui, es regularà la intervenció de la Policia Local en el cas de trobar infants al carrer en horari escolar, i també la col·laboració entre els serveis municipals d’educació i les escoles a l’hora de portar un control.

DECIDE no vol que es sancioni les famílies que infringeixin el protocol d’absentisme escolar

Tots els grups van votar a favor de la modificació de l’ordenança a excepció de DECIDE que va votar en contra perquè no està d’acord amb el règim de sancions que s’imposa en el cas d’infracció. Segons la regidora l’absentisme es dóna sovint en famílies que pateixen dificultats econòmiques i per tant aquesta mesura seria contraproduent i va proposar buscar alternatives, com ara els treballs socials.

En el mateix sentit es va manifestar el regidor de VV, Juan Manuel Cividanes, partidari també de cercar alternatives a la sanció econòmica, tot i que el seu grup va acabar votant a favor.

L’Alcaldessa Vanesa González va assegurar al Ple que “les sancions són l’últim recurs de l’administració” que cerca amb aquesta mesura dissuadir a les famílies i protegir els infants. Tot i així, l’Alcaldessa va recollir la proposta de DECIDE i es va comprometre a estudiar alternatives.

L’Ajuntament vetlla per garantir el dret a l’educació dels infants

Seguint amb aquest mateix tema, el Ple va aprovar per unanimitat el projecte d’absentisme escolar municipal que té com objectiu detectar i reconduir l’absentisme durant l’escolarització obligatòria als centres vilanovins.

El projecte s’ha elaborat des de les àrees municipals responsables de serveis a les persones, cultura i ensenyament, en col·laboració amb la direcció dels quatre dels centres d’ensenyament obligatori del municipi i la Policia Local.

La regidora de Cultura i Educació Meritxell Humbert va explicar al ple que es formalitza així la cooperació entre totes les entitats implicades i s’habiliten els respectius professionals per actuar d’acord amb el protocol. Humbert assegura que “el protocol reforça i garanteix el drets dels infants a l’educació i recorda els pares l’obligació d’escolaritzar als seus fills entre els 6 i els 16 anys”.