El Partit Popular renova les juntes locals d’Igualada, Piera i Vilanova del Camí

192

El passat dia 20 de juliol es va portar a terme la renovació de les juntes locals del Partit Popular a Igualada, així com a Piera i Vilanova del Camí. Van quedar escollits com a presidents locals Martí Llenas i Bernardo a Igualada, Francesc Ibáñez López a Piera i Mª Luz Martínez Torres a Vilanova del Camí. A Igualada va quedar aprovada la candidatura encapçalada per el Sr. Martí Llenas i Bernardo i la nova junta local queda formalitzada amb les següents persones: President: Marti Llenas;Secretària General: Mª Rosa Delgado, i com a vocals: Pere Calbó, Joan Agramunt, Pere Palomeque, José Juan Sierra, Joan Pino, José Manuel Mellado, Marius Galtés, Josep Munné, Lluis Castelltort, Maria Àngels Herrera, Pilar Seuba, Nati Parra i Joan Palomeque.

El re-escollit president va declarar que prioritzarà el contacte amb les entitats que formen el teixit associatiu de la ciutat per tal de conèixer de primera mà les seves inquietuds i propostes per millorar el municipi, amb la participació dels agents socioeconòmics de la ciutat. A Piera a la candidatura de Francesc Ibáñez, l’acompanya com a Secretària General Cristina Pérez i com a vocals David Solis, Guillem Sans, José Conesa, Arturo Tena i Mari Carmen Morales. Ibáñez va declarar que “seguirem treballant per millorar els diferents nuclis i urbanitzacions que conformem un municipi molt extens com es el de Piera”. I a Vilanova del Camí, acompanyen a Mª Luz Martínez, Bernabé Montes com a Secretari General, Luis Tostado, Mari Carmen Martínez, Emilio Aguilera i Ana Béjar com a vocals. Pròximament es renovaran les juntes locals d’altres municipis de l’Anoia.