Òdena ja disposa de l’Inventari de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental

4

odena.jpeg El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, va lliurar ahir a l’alcalde d’Òdena, Pep Solé, l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’aquesta localitat, eina que ha de servir per establir les mesures per conservar-lo, recupera.-lo i millorar-lo. Amb aquest objectiu, l’inventari, que ha estat redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació, amb un cost de 38.644 euros, defineix el patrimoni històric, arquitectònic i ambiental d’Òdena, amb els seus nuclis de població, el nucli urbà, el Raval d’Aguilera, l’Espelt, Les Casetes d’en Mussons i el Caseriu d’en Ripoll. El treball, que s’ha desenvolupat al llarg de setze mesos, permetrà apropar-se als valors patrimonials del municipi des de tots els conceptes per garantir un coneixement general i culturalment connectat dels seus béns. L’inventari recull una memòria amb l’estudi de l’evolució urbana i històrica del municipi, l’estudi de paisatge i la carta arquelògica actualitzada. S’han confeccionat les fitxes corresponents als 482 elements inventariats, que segons la seva naturalesa i el tipus de valors associats es poden classificar en béns arquitectònics i urbanístics, béns arqueològics i paleontològics, béns socioculturals i etnològics, béns naturals i béns ambientals i paisatgístics. A l’inici dels treballs, l’Ajuntament va convocar tot el veïnat d’Òdena i l’equip redactor per assabentar-los dels objectius del treball, cosa que es va traduir en la col·laboració dels odenencs, aportant documents i fotos antigues, i permetent l’accés a les seves masies. L’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, a través del Pla de Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la redacció d’aquest treball, que havia de servir com a document base per a la posterior redacció del Pla Especial Urbanístic de protecció i Catàleg del municipi.