Obre portes una reformada piscina municipal del Molí Nou

1

moli_nou_01.jpg L’Ajuntament d’Igualada enllesteix aquesta setmana la primera fase de treballs de millora a l’edifici de la piscina municipal del Molí Nou. Després de la diagnosi duta a terme en aquesta instal·lació pels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament ha començat aquest any 2013 a executar les primeres accions. La passada tardor, el consistori ja va avançar la seva voluntat d’anar duent a terme de manera progressiva i en funció de les disponibilitats pressupostàries aquelles reformes més urgents i indispensables. Aquesta primavera s’han invertit 40.000 euros, que han estat íntegrament subvencionats per la mateixa Diputació, per a consolidar l’edifici, construït l’any 1.934 i que presentava fins ara moltes mancances estructurals i d’accessibilitat. Concretament, s’han construït dues noves escales d’accés interior a la piscina des de l’interior de l’edifici, s’ha refet completament el terra de la terrassa i s’han impermeabilitzat i aïllat les zones més sensibles per eliminar les filtracions d’aigua que havien malmès greument les bigues i el forjat intern. A l’entorn de la piscina, a més, s’han modificat els desnivells per evitar l’acumulació de pluja i la formació de tolls, i s’ha millorat l’evacuació d’aigua per evitar els efectes de la humitat en les parets del mateix edifici. Destaca especialment l’acció duta a terme a la planta baixa, on la seva meitat Est s’ha refet pràcticament al complet, enderrocant el sostre existent i posant-hi un nou forjat. Aquesta zona queda, doncs, preparada per, a mig termini, ampliar els vestidors. Aquest sector de l’edifici va estar tancat al públic l’any 2012 pel risc que presentava. El passat estiu, el Molí Nou va obrir portes entre el 21 de juny i el 9 de setembre i va experimentar un important increment d’usuaris respecte l’any 2011. La venda d’entrades individuals va arribar a les 4.160, fet que va suposar un augment de banyistes del 34%. Els abonaments per tota la temporada d’estiu també van créixer un 9%, arribant en aquest cas als 967 en total. La previsió, aquest any, és obrir avui divendres, 21 de juny, sempre i quan no hi hagi cap endarreriment imprevist en les obres que s’enllesteixen aquests dies.