Noves accions en polítiques actives d’ocupació a Montbui

65

montbui.jpg

Montbui continua treballant per combatre l’atur, la prioritat en matèria econòmica al municipi. Entre les novetats més destacades dels darrers mesos, cal remarcar que s’ha tornat a posar en marxa el Dispositiu d’Inserció Socio-Laboral, subvencionat pel programa “Treball als Barris”. Aquest dispositiu, que inclou accions d’acompanyament a la inserció laboral de persones en situació d’atur i accions formatives, va atendre l’any passat a més de 200 persones del nostre municipi, amb resultats força positius pel que fa a la inserció laboral.
Aquest any es manté aquest camí positiu i les xifres indiquen una millora del mercat de treball al nostre entorn, amb un nombre important d’usuaris que troben feina, en la majoria dels casos de caràcter temporal, però també en molts casos amb un cert nivell de continuïtat. És sens dubte una molt bona notícia, que ja hem anat apuntant en els darrers temps, i que sembla que es va consolidant. De juny del 2014 a juny del 2015 l’atur s’ha reduït de manera constant, i a hores d’ara un total de 120 persones han sortit de la situació de desocupació a Montbui. Si ho analitzem des del 2013, parlem d’un total de 220 persones que han trobat feina.
Des de l’Ajuntament es continuen implementant mesures per combatre aquesta complicada situació. Segons l’Alcalde, Teo Romero, “ aquestes dades positives ens ajuden i esperonen per a continuar treballant en la mateixa línia”. Una de les mesures que més bons resultats han donat en el darrer any són les accions formatives del Dispositiu d’Inserció. Es tracta de petits cursos molt específics en àrees de treball que es consideren que poden generar demanda laboral, i en els que es complementa la càrrega lectiva amb les pràctiques en empresa, de manera que els alumnes poden posar en pràctica en un lloc de treball real allò que han aprés a les aules.
Els tècnics de promoció econòmica de l’Ajuntament es posen en contacte amb les empreses que han d’acollir els alumnes, intentant que siguin empreses que treballin en àmbits semblants a la formació rebuda de manera que els alumnes puguin, no només desenvolupar els coneixements adquirits, sinó també mostrar les seves capacitats. Aquesta fórmula permet que els empresaris coneguin i puguin valorar les competències dels alumnes en pràctiques i que, en alguns casos, decideixin comptar amb ells per a una oferta de treball un cop acaben el període de pràctiques. Això és el que ha passat amb la darrera acció formativa que s’ha realitzat a la Vinícola: un total de 12 alumnes han rebut formació com a auxiliars de magatzem, i un cop acabades les pràctiques, 8 d’aquests alumnes han començat a treballar a l’empresa on han fet les pràctiques. L’alcalde montbuienc Teo Romero explica que “aquest fet confirma el que portem temps defensant: que la formació és una de les millors eines per lluitar contra l’atur. Requereix un esforç, però sempre donarà més oportunitats, obrirà més portes”.
De cara al mes de setembre està previst que comencé una nova acció formativa: un curs d’Auxiliar de Comerç, adreçat a dones aturades i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest curs està dividit en una part teòrica de 80 hores (tècniques de venda, embalatge, aparadorisme…) i una part de pràctiques no laborals de 30 hores en empreses i/o botigues de la comarca. El curs serà de 9 a 13 hores i les classes es faran a La Vinícola de dilluns a divendres. Les persones interessades es poden inscriure a La Vinícola, fins el 31 de juliol o del 25 d’agost al 10 de setembre.

Al marge d’això, el Servei Local d’Ocupació ha continuat treballant aquest semestre a la resta de programes d’atenció que desenvolupa habitualment: els plans d’ocupació, tant propis com subvencionats, que permeten l’ocupació directa de molts veïns de Montbui, el Club de la Feina, on s’orienta als usuaris en la recerca de feina, l’atenció personalitzada a les persones que ho necessiten, l’orientació laboral i les tècniques de recerca de feina i la gestió de subvencions per tal d’aconseguir més recursos per beneficiar l’ocupació al nostre municipi.