Negociació extrajudicial de les clàusules sòl

23

El passat dia 20 de Gener s’aprovava el Real Decret-Llei 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl que establia un termini, que ha finalitzat aquesta setmana, per a què les entitats financeres donessin una contesta a les primeres reclamacions dels clients (presentades el 21 de febrer) de devolució de les quantitats pagades indegudament en virtut de l’aplicació de les clàusules sòl hipotecàries per la via extrajudicial.

La realitat és que, malgrat les declaracions del Govern, aquesta norma ha alentit encara més les reclamacions, doncs les entitats financeres han tingut un termini de quatre mesos enlloc dels dos que preveu la normativa sectorial del Banc d’Espanya i que, a la pràctica, no ha evitat haver d’acudir als òrgans jurisdiccionals ja que les entitats rebutgen retornar les quantitats pagades en virtut del límit mínim del tipus interès.

Davant d’aquest conducta als consumidors només els queda la via judicial, que és la única que pot declarar abusiva una clàusula i a on els bancs els hi és molt difícil poder demostrar que van informar amb transparència de la càrrega econòmica que suposava establir limitacions a la baixa en el tipus d’interès, per això en la major part dels casos, les entitats financeres no tenen més remei que acceptar les reclamacions i el que es demana, un cop presentada la demanda incloent les despeses del procediment ja que han tingut oportunitat d’evitar la via jurisdiccional i no ho han fet.

En haver finalitzat el termini de les primeres reclamacions caldria esperar que es reforcin els nostres jutjats i tribunals a l’efecte de poder fer front a l’allau de demandes que, es preveu, tingui lloc els propers mesos i que, ja s’estan anunciant en algunes comunitats autònomes, esperem que Catalunya també en sigui una.

 

Lídia Olivenza