Millora d’una línia elèctrica de l’Anoia per a incrementar la qualitat del servei a Calaf

22

Endesa ha enllestit recentment els treballs de renovació d’un seccionador aeri ubicat en una línia elèctrica que alimenta al municipi de Calaf, a l’Anoia. El nou interruptor, tecnològicament més avançat, permet millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als clients del municipi que s’alimenten d’aquesta xarxa de mitjana tensió.

Els treballs, que han comptat amb una inversió de més de 15.000 euros aportats íntegrament per la Companyia, han consistit en la substitució d’un seccionador, és a dir, de l’equip mecànic de maniobra que interromp i tanca els circuits elèctrics i que, per tant, fa la funció d’aïllar les instal·lacions en cas de produir-se una incidència. Aquest, s’ha substituït per un de nou dotat d’un gas de característiques especialment aïllants i d’una tecnologia més segura i robusta que l’anterior.

Amb aquesta actuació, s’aporta una millora substancial en la velocitat d’actuació davant d’incidències, ja que permet aïllar més ràpidament defectes que puguin produir-se a la xarxa. A més, aquesta tecnologia gairebé no requereix manteniment, a diferència de l’anterior, en què aquestes tasques podien obligar a tallar temporalment el subministrament elèctric als clients.

Igualment, en aquest seccionador s’hi ha instal·lat un sistema de telecomandament, que consisteix a dotar la infraestructura d’uns dispositius d’actuació remota i uns equips de comunicacions que permet accionar a distància els seus elements de maniobra des del Centre de Control que la Companyia té a Barcelona. D’aquesta manera s’evita la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències -ja siguin pròpies o derivades de l’acció d’agents externs-, de manera que s’estalvia temps en la localització d’avaries i s’agilitza, en molt, la resolució i el temps d’interrupció del subministrament elèctric.

Aquests treballs formen part dels plans d’actuació de la Companyia a la comarca de l’Anoia per a la millora tecnològica de les instal·lacions elèctriques i, alhora, són un pas més per dotar les infraestructures dels darrers avenços tecnològics amb l’objectiu de garantir un millor servei als seus clients.