Més millores en el subministrament d’aigua a Capellades

50


El mes de febrer s’ha efectuat una nova actuació de millora de la xarxa d’aigua. En el pou de la Font Cuitora s’ha tret la bomba d’aigua per fer-li una revisió i instal·lar-hi una sonda que servirà per indicar el nivell en aquest punt d’extracció. L’actuació comportava risc de interrupció del subministrament però la celeritat de tot l’equip tècnic de la casa i empreses col·laboradores en executar les tasques en només quatre hores va fer que els dipòsits no exhaurissin les reserves i no veiéssim alterat el subministrament d’aigua.
La sonda ha quedat integrada com un element més dins el nou sistema Scada (Control supervisor i adquisició de dades) i per telemetria tots els punts actuals de la xarxa –el pou de la Font Cuitora, el dipòsit de la Garsa i el del Camí del Cementiri- estan enviant les dades a un servidor central.
Aquest sistema de gestió i control modernitza les nostres instal·lacions.
Els treballs van començar a principis del 2017 amb una important inversió econòmica que va permetre instal·lar nous arrencadors -variadors de les bombes d’impulsió- i substituir els obsolets armaris elèctrics existents. Els variadors permeten arrancar els motors de forma esglaonada i amb això s’aconsegueix una reducció important del consum d’energia elèctrica.
Totes aquestes intervencions han comportat diversos talls d’aigua, alguns imprevistos i altres programats. El subministrament d’aigua és un servei 365 x 24h cosa que dificulta molt que el manteniment o les millores no afectin el normal subministrament d’aigua a la vila.
Totes les dades que s’obtenen ja de les diferents sondes, sensors de nivell, de caudal o de consum elèctric permetran avançar en l’anàlisi de més millores a la xarxa d’aigua actuals. D’altra banda, les alarmes d’avís instal·lades permeten actuar amb més antelació a l’equip tècnic municipal d’averies.
En aquest sentit, els regidors d’urbanisme i infraestructures tecnològiques, Sergi Pérez i Jaume Solé, que juntament amb els tècnics municipal estan treballant en aquest projecte, i l’escalf en moments complicats de veïnes i veïns, equip de govern i oposició, volen remarcar un altre cop: “demanem disculpes per les molèsties que han anat ocasionant els diversos talls d’aigua, potser ni poden haver més. La tecnologia i les màquines poden fallar, però la voluntat de continuar invertint i modernitzant les infraestructures de la nostra xarxa municipal d’aigua és prioritària per tal que totes i tots sentin que aquest és un servei municipal, on tothom hi hem de posar la nostra ‘gota d’aigua’.”