L’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia publica l’edició 2016 del seu Informe Econòmic Anual

39

Recentment s’ha publicat l’edició de l’any 2016 de l’Informe Econòmic Anual de l’Anoia. Aquesta és la principal publicació de l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia, que té per objectiu facilitar i difondre informació socioeconòmica a qualsevol persona o entitat que hi estigui interessada. La seva tasca consisteix a recopilar, difondre i analitzar variables socioeconòmiques i ocupacionals a fi i efecte de poder disposar de dades fiables sobre la realitat local en aquests àmbits.

L’Observatori, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada, forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, que coordina els diferents observatoris locals i comarcals a tota la província. Aquest informe recull l’evolució a la comarca de les principals variables socioeconòmiques dels darrers anys, a través d’indicadors demogràfics, del mercat de treball, del teixit productiu i de l’habitatge, entre altres. Es tracta d’una publicació que suma més de quinze anys de continuïtat, amb més de 250 gràfics, prop de 40 taules i una desena de mapes, recollits en més de 200 pàgines. La principal novetat aquest any és que aquest informe es pot consultar i descarregar al web www.observatorianoia.cat.

Aquest nou espai a la xarxa de l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia recull alguns dels principals productes elaborats els darrers anys, com un apartat on es recopilen els informes econòmics dels darrers anys o un per l’estudi Igualada en xifres, centrat en la capital. Igualment, hi ha un altre apartat amb fitxes que resumeixen les dades socioeconòmiques per a cada municipi de l’Anoia, així com diversos mapes interactius, que representen algunes variables sobre el territori. Un altre apartat permet la consulta i descàrrega de taules en format Excel o .csv, amb l’evolució de diferents variables relatives als municipis anoiencs. Finalment, el web inclou també enllaços a diferents estudis amb continguts relacionats amb la comarca.