La línia de recerca en Neurociència i Salut Mental del CSA rep una beca del Ministeri d’Economia

47

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha rebut per primer cop una beca del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern central per finançar un projecte de recerca en el camp de la Neurociència i Salut Mental, en concret sobre autolesions no suïcides en joves adults. Serà el primer projecte finançat amb fons públics que liderarà el CSA, al capdavant del qual estarà l’investigador Daniel Vega. La recerca, que es durà a terme íntegrament a la comarca de l’Anoia i que durarà fins al 2019, ha rebut una subvenció de 58.000 euros.

La línia de recerca en Neurociències i Salut Mental del CSA va iniciar-se al 2008 amb un projecte finançat per Marató de TV3 i pretenia investigar les conductes d’autolesió en persones que pateixen trastorn límit de la personalitat, una malaltia mental que pot arribar a ser greu. Des de llavors, els seus investigadors han participat en diferents projectes de recerca conjuntament amb altres hospitals i instituts de recerca, i han contribuït a un millor coneixement de les malalties mentals que, malauradament, tenen cada vegada més importància en la nostra societat.

Aquesta trajectòria investigadora ha propiciat la consecució del finançament necessari per portar a terme el projecte que es titula: “Papel del procesamiento de la recompensa en las conductas de autolesion no suicidas en jovenes adultos con y sin trastornos limite de la personalidad”, aquest cop realitzat íntegrament en la nostra comarca i liderat pel CSA.

Les conductes d’autolesió no suïcides com per exemple tallar-se, colpejar-se, cremar-se, etc… són un problema creixent en l’àmbit mundial, que afecta sobretot els adolescents i adults joves. En molts casos, aquestes conductes es fan servir com una estratègia d’enfrontament davant estats emocionals negatius (amb l’expectativa de reduir-los) o bé davant situacions socials concretes. La seva relació amb els trastorns mentals és encara poc coneguda, tot i estar presents en molts trastorns psicopatològics i, en especial, al trastorn límit de la personalitat.

En aquest escenari, els investigadors d’aquest projecte de recerca pretenen investigar les bases neurobiològiques de les conductes d’autolesió no suïcides. En concret, es centraran en com el processament del càstig i la recompensa pot jugar un paper en la persistència d’aquestes conductes i en la seva relació amb la psicopatologia.

Per realitzar el projecte, els investigadors portaran a terme diferents metodologies com ara la ressonància magnètica funcional, que permet avaluar el funcionament del cervell i la connectivitat entre les seves diferents àrees, o l’avaluació mitjançant smartphones. Per un costat, s’avaluarà un grup de persones que rebi tractament psiquiàtric o psicològic al CSA i, per l’altre, es reclutarà un grup de voluntaris entre la població general d’entre 18 i 30 anys. Aquest projecte, que tot just s’inicia, finalitzarà al desembre del 2019 i pretén impulsar un avanç en el coneixement de les conductes d’autolesió no suïcides en la població general i sobre la seva possible implicació amb la psicopatologia.