L’Escola Castell d’Òdena renova part del seu enllumenat per elements més eficients energèticament

0

escola.JPG L’Escola Castell d’Òdena ha canviat 45 dels seus dispositius lumínics per altres més eficients energèticament, entre altres canvis, la renovació ha suposat l’eliminació dels fluorescents que tenien més de 30 anys d’antiguitat per altres models actualitzats amb pantalles i proteccions. L’actuació s’emmarca en el programa Euronet 50/50 de la Diputació de Barcelona i en el qual, l’escola està adherida. L’objectiu d’aquest programa és crear una xarxa de 50 escoles de 9 països -13 d’elles de la província de Barcelona- on s’apliqui el concepte 50/50, basat en incloure incentius econòmics a l’estalvi energètic, i és d’aplicació en aquells equipaments on els usuaris no són els qui directament paguen les factures, com és el cas dels centres educatius, on és l’ajuntament qui se’n fa càrrec. La base del 50/50 és que el 50% de l’estalvi econòmic aconseguit fruit de les mesures d’eficiència energètica empreses pels alumnes sigui retornat a les escoles en forma de transferència econòmica. L’altre 50% seria un estalvi net de les factures de l’ens que les paga. El resultat és que tothom hi guanya, l’escola en majors possibilitats d’actuació, l’Administració en forma de menors despeses en energia i la societat en conjunt degut a la disminució dels impactes ambientals derivats de l’estalvi assolit. El regidor de medi ambient, Joan Xavier Gabarró, explica que programes com aquest “busquen la complicitat dels ciutadans, fet imprescindible per aconseguir qualsevol canvi. A més, i al tractar-se d’un projecte que implica a les escoles, EURONET 50-50 serà una bona eina per sensibilitzar no només als alumnes, sinó també a les seves famílies”. D’altra banda, l’alcalde afegeix que a banda d’aquest programa l’Ajuntament té molts altres compromisos adoptats amb el medi ambient com el Pla d’Acció del Pacte d’Alcaldes, que inclou també actuacions destinades a promoure l’estalvi energètic en edificis municipals i en concret a l’Escola.