L’escola Anoia i el medi ambient

2

DSCN0076.JPG L’Escola Anoia forma part de la xarxa de centres de Catalunya amb el distintiu d’Escola Verda, que ens identifica com a centres que treballem per millorar la nostra relació amb el medi i que avancem cap a la sostenibilitat. És dins el marc d’Escola Verda que nosaltres també participem en el Projecte Rius, que és un projecte d’educació ambiental destinat a la preservació dels nostres rius: es tracta de conèixer quin és l’estat de salut de l’aigua del riu i de la ribera, detectar possibles problemàtiques i què podem fer per millorar-los. Aquesta tardor, i amb tots els alumnes de 1r d’ESO, hem fet la primera inspecció del curs del tram de la riera d’Òdena que l’Escola Anoia té adjudicat dins el Projecte Rius. Hem fet la recollida de dades que presentem a la coordinació del projecte, com el pH, els nitrats, etc. i també hem relacionat tota aquesta tasca amb el currículum de la matèria de Ciències Naturals. El dia de la inspecció, vam aprofitar també per fer tasques de manteniment i neteja del nostre tram assignat.