Les residències de gent gran d'Igualada milloren la gestió dels anticoagulants

73

Col_lab Residencies 1.jpg

Residència Igualada SL, l’Asil i la Sant Josep Residencial, juntament amb el CAP Igualada Nord han incorporat un nou model de gestió dels tractaments anticoagulants. Aquest model es basa en la coordinació dels professionals de les residències i del CAP amb la creació d’un protocol consensuat, incorporant la presa de mostra en sang capil·lar pels professionals de la residència, la valoració compartida del resultat i el retorn de la pauta de medicació als residents des del CAP Igualada Nord.
Els professionals de infermeria del CAP, Sílvia Vivas i Miguel Angel de Luis van realitzar sessions informatives en els tres centres i van entregar les màquines noves per fer les determinacions i les tires necessàries per a la mesura.
Aquesta aliança combina la llarga trajectòria dels centres residencials en l’atenció als pacients i l’experiència del CAP igualada Nord en aquesta àrea de tractament. Tanmateix es reforça el compromís de col·laboració entre les entitats en benefici dels residents que hi viuen. Igualment facilita la presa de mostra en el mateix centre evitant el desplaçament del pacient. La col·laboració entre les infermeres i auxiliars permet donar resposta més eficaç i eficient a les necessitats dels pacients i sobretot augmenta la seguretat del tractament al poder fer el seguiment quan el pacient ho necessita vetllant, així, per la continuïtat assistencial.