Les clàusules sòl

18


En referència al real decret-llei 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusula sòl; el passat dia 21 de gener es va publicar al BOE el Real Decret-Llei que fixa mesures de protecció pels consumidors que tenen subscrit un contracte de préstec hipotecari amb clàusula sòl, és a dir, amb un tipus d’interès mínim, de tal manera que encara que baixi l’Euribor sempre s’apliqui aquest tipus d’interès mínim fent que el préstec sigui variable exclusivament a l’alça.

En relació a aquesta norma sobten vàries coses.

En primer lloc, si el Govern espanyol volia protegir els consumidors dotant-los d’un mecanisme ràpid per recuperar els diners que han pagat de més en virtut d’aquesta clàusula, no calia que esperés a que sortís la sentència del Tribunal de Justícia de la UE del passat dia 21 de desembre, recordem que el Govern espanyol només ha reaccionat després d’aquesta sentència com si amb anterioritat no hi haguessin hagut reclamacions motivades per aquesta causa.

En segon lloc, fa certa gràcia que la norma parli de procediment ràpid quan se’ls dóna a les entitats financeres 4 mesos (amb la normativa de Banc d’Espanya són 2 mesos) per contestar i a sobre no se’ls obliga a fer-ho, o sigui, poden transcórrer els 4 mesos i que el consumidor afectat no rebi contesta per part de l’entitat cosa que farà allargar encara més els temps, doncs, a una possible reclamació judicial (si el Banc no contesta) se li hauran de sumar aquests 4 mesos de més.

Però el que encara és més xocant, si se’m permet l’expressió, és que el banc pugui pagar no amb diners sinó amb el que el Real decret-llei anomena ”mesures compensatòries distintes de la devolució d’efectiu” (Disposició addicional segona), el qual pot semblar una presa de pèl doncs permet al banc que, enlloc de diners, pagui amb un fons d’inversió, una prima d’assegurança o un pla de pensions. Només a les entitats financeres se’ls permet, via legislativa, ser “jutge i part” alhora de rescabalar als seus clients-consumidors d’una mala praxi que només elles han fomentat.

Lídia Olivenza, LOR Advocats Especialistes en dret bancari

loradvocats@gmail.com