L’ampliació de la ratio i l’obertura d’una nova línia solucionen la falta de places de Batxillerat

235

Els 25 alumnes igualadins que s’havien quedat sense plaça per estudiar Batxillerat a la ciutat ja tenen el problema solucionat. Tal i com avançava La Veu divendres passat, un cop fetes totes les pre-inscripcions per començar 1r de Batxillerat, fins a 25 alumnes de la capital de l’Anoia no tenien lloc on estudiar, ja que totes les places que s’oferien estaven cobertes.

Després de la pressió de les famílies feta durant tota la setmana als Serveis Territorials d’Ensenyament de Manresa, aquest cap de setmana ha arribat la solució al conflicte. Per poder satisfer tota la demanda existent, l’Institut Joan Mercader obrirà una nova línia de 1r de Batxillerat, mentre que a l’Institut Pere Vives s’ampliarà la ratio de les classes.

Criteris d’admissió

Per preinscriure’s al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixen dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per la modalitat d’arts. En aquest cas no s’ha de presentar cap document acreditatiu.
També existeixen “criteris generals”, com els germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen; proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o proximitat del lloc de treball dels pares; renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció; discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne, germans o pares; i, finalment, l’expedient acadèmic.