L’Ajuntament de Vilanova licita el servei de bar de la plaça Picasso

8

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha aprovat l’expedient de contractació per a l’explotació del servei de bar de la plaça Picasso. El contracte és per a dos any, prorrogables a dos més. El cànon que s’haurà d’abonar a l’ajuntament s’ha fixat en 3.000 € anuals sense IVA, que els licitadors poden millorar a l’alça.

El quiosc de la plaça Picasso té una superfície aproximada de 73 metres quadrats i està equipat amb bany i terrassa adjacent amb possibilitat d’instal·lar fins a una trentena de taules. També disposa d’un petit magatzem.

Les propostes es poden presentar al registre de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 14 h, fins el proper 11 d’abril a les 14 h.

Podeu consultar i descarregar el plec de clàusules administratives a la Seu Electrònica, al Perfil del Contractant, al web municipal www.vilanovadelcami.cat