L’Ajuntament de Vilanova i la Generalitat signen un acord per cooperar en matèria de salut pública

44

L’ajuntament de Vilanova del Camí ha renovat el conveni amb l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (ASPCAT) per a la gestió de prestació de serveis de salut pública de competència municipal. La rúbrica ha anat a càrrec de la regidora de Serveis Socials, Salut i Consum, Sílvia Cáceres; Antoni Argelich Caballeria, Coordinador Programes Salut Pública a l’Anoia, Ester Ibañez Vallbona, Cap del Servei de Salut Pública al Solsonès, Bages i Bergadà i Anoia i Elisabet Vives Dalmases, Tècnica Superior de Salut Pública de l’Anoia.

El conveni, que s’ha renovat per tres anys, del 2017 al 2020, contempla diferents accions d’assessorament, inspecció i suport tècnic sense que això comporti cap despesa per l’ajuntament vilanoví.

Així l’ASPCAT oferirà suport tècnic en la gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi, de les aigües de consum públic i dels productes alimentaris. També ofereixen suport tècnic per a la gestió del risc per a la salut en els establiments públics i indrets habitants; en educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut i en la gestió de denúncies, relacionades amb els establiments alimentaris així com la gestió de tramitació d’expedients sancionadors i mesures cautelars derivades de les actuacions de control de les activitats amb conveni. Per últim, el conveni també inclou un punt sobre l’educació sanitària en l’àmbit de promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.