L’Ajuntament de Vallbona obre la convocatòria de subvencions per a entitats per al 2017

17

L’Ajuntament de Vallbona obre la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a les entitats culturals, educatives, esportives, juvenils, solidàries, de participació ciutadana, mediambientals, de promoció econòmica i d’atenció social de Vallbona d’Anoia que duen a terme una activitat d’interès general per al municipi.

Poden sol·licitar la subvenció associacions, clubs, col·lectius o agrupacions amb seu social a Vallbona d’Anoia que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats del municipi, o habitants del municipi de Vallbona d’Anoia com esportistes o artistes que duguin a terme activitats premiades o assoleixin objectius de mèrit.

Els ajuts econòmics aniran destinats a programes anuals que recullin el pla d’activitats ordinàries i habituals, en què es pot incloure la compra de materials o equipaments necessaris per al seu desenvolupament; i programes d’activitats específiques o extraordinàries per a les quals es pot sol·licitar un ajut puntual. Aquestes activitats no han de tenir finalitat econòmica o lucrativa, o bé s’han de reinvertir en activitats culturals i festives.

La finalitat d’aquestes subvencions són millorar la cohesió social i promoure el teixit associatiu de Vallbona, afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat, donar suport a entitats, grups o particulars que treballen en el camp cultural i festiu potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat que continguin els atribuïts a la competència local, estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat cultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans i ciutadanes que fan una tasca cívico-cultural, promoure la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit cultural i festiu, possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu, de Vallbona d’Anoia, i donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festiva del municipi.

El termini per a presentar les sol·licituds al Registre d’Entrada de l’Ajuntament acaba el 22 de maig d’aquest any. Es poden trobar les bases i la respectiva documentació al web de l’Ajuntament.