L’Ajuntament d’Igualada congela les ordenances fiscals del 2014

2

ple_municipal.jpg L’Ajuntament d’Igualada ha aprovat, en el marc del ple ordinari celebrat aquest dimarts, 22 d’octubre, les ordenances fiscals per a l’any 2014, marcades per un increment del 2,1% en totes les taxes i preus públics corresponent a l’IPC del mes de juliol i per una congelació o descens en els tipus impositius dels impostos de competència municipal que tenen una incidència més directa en els ciutadans i les empreses. CiU i ERC hi han votat favorablement i PSC, PP, ICV i PxC ho han fet en contra. Així doncs, l’any vinent no s’incrementaran els tipus en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). En el cas de l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’actualitzarà la base cadastral com correspon fer anualment però, en canvi, es reduirà en dos punts el seu tipus impositiu. Aquesta mesura, segons va exposar la setmana passada l’equip de govern format per CiU i ERC, implicarà que l’Ajuntament deixi d’ingressar aproximadament 350.000 euros per aquesta modificació del tipus a la baixa. A banda, el consistori també prepara subvencions per aquest impost adreçades a gent gran amb rendes baixes que es concretaran en les properes setmanes. El tinent d’alcalde d’Hisenda i Interior, Jordi Segura, destaca que “el govern municipal demostra amb mesures com aquesta que té la voluntat de reduir la pressió fiscal sobre els ciutadans, però amb una actitud responsable i malauradament condicionada per la situació d’alt endeutament que arrossega la institució”. El responsable de les finances municipals afegeix que “la crisi afecta tothom, però això no vol dir a tothom per igual i, per tant, volem ajudar a la gent més gran que, sovint amb pensions prou migrades, ha de fer esforços considerables per pagar un impost inherent a la que de sempre ha estat casa seva”. Bonificacions en la taxa de recollida d’escombraries L’Ajuntament també incorpora a les properes taxes municipals noves bonificacions adreçades a petits establiments que no són ni bars ni restaurants i que generin un baix volum de residus anuals. Es bonificarà, doncs, en un 10% la taxa de recollida d’escombraries als establiments comercials de menys de 75 m2, és a dir, aquells que s’acullen a la Tarifa 5. El consistori preveu que, en el conjunt d’Igualada, es puguin beneficiar d’aquesta mesura prop de sis-cents negocis, en un estalvi conjunt entre tots ells que s’acostarà als 15.000 euros. Bonificacions socials i de dinamització econòmica Les ordenances aprovades contemplen també mantenir les mesures engegades ja aquest 2013 i orientades a la dinamització de l’activitat econòmica i comercial de la ciutat. Es bonificaran novament en un 95% les taxes d’obertura o reforma d’establiments amb superfície de venda de menys de 75 m2 i també en un 95% l’import de llicència d’obres menors per obertura o reforma de locals. En el vessant social i lligada al Pacte Social per Igualada de suport a les famílies més necessitades, se seguirà aplicant una bonificació del 95% en l’ICIO per obres menors en totes aquelles actuacions de reforma i rehabilitació que afectin immobles anteriors a 1.930. La resta d’edificis, construïts a partir d’aquesta data, seguiran gaudint d’un 50% de bonificació.