L’Ajuntament de Piera vol sensibilitzar la població sobre la tinença d’animals

8

animals.jpg L’Ajuntament de Piera recupera la campanya informativa i el treball de sensibilització ciutadana a l’entorn de la tinença d’animals de companyia, que incideix sobre els principals punts de l’ordenança municipal reguladora del control i la tinença d’animals aprovada el 2002. Tenir un animal de companyia implica una gran responsabilitat, i aquell somni que formi part de la família de vegades es transforma en una obligació i un pes quan la realitat del manteniment i la cura està a les nostres mans, cosa que comporta que l’animal pugui arribar a patir deixadesa i abandonament. Des del mes de maig de 2002, la Vila de Piera compta amb una ordenança reguladora sobre la tinença d’animals domèstics, que atenent a novetats legislatives s’adequa a la Llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció d’animals. L’ordenança es pot consultar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat d’Informació Pública – Normativa i Reglaments. La regidoria de Salut de l’Ajuntament pierenc insisteix en la conveniència de continuar informant i sensibilitzant els propietaris d’animals domèstics, amb l’objectiu que aquests no representin cap perill ni molèstia per als vilatans. L’ordenança té per objecte la regulació de la tinença, comerç i recollida d’animals domèstics de Piera -i especialment els gossos potencialment perillosos-, per tal de protegir la salut i la seguretat de les persones, garantir el màxim respecte als drets dels animals, el bon nivell de convivència entre animals i persones en el medi urbà, el màxim nivell possible de qualitat de vida per a tots i recull un règim sancionador, amb la possibilitat d’emissió de multes des dels 100 fins els 20.000 euros o quantitats superiors si la sanció és per a gossos potencialment perillosos. Els propietaris de gossos i gats els han d’inscriure en el cens municipal, mitjançant petició normalitzada on han de constar les dades del propietari, de l’animal, el codi d’identificació i domicili de l’animal. En el moment de la inscripció es lliurarà al propietari una xapa censal municipal de l’any en curs que l’animal haurà de portar permanentment en la corretja o collar. Si es tracta d’un gos considerat perillós, per sol·licitar la corresponent llicència municipal s’haurà d’aportar, a més, la justificació que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, certificats de capacitat física i d’aptitud psicològica. L’ordenança recull aspectes bàsics relacionats amb la convivència com: – La necessitat que estiguin desparasitats – L’obligació de mantenir-los en adequades condicions higièniques – La necessitat de dur-los amb corretja – L’obligació de recollir els excrements – La prohibició de passejar-los en espais on juguen els més petits – La prohibició de facilitar-los menjar en espais públics – La necessitat de respectar el descans dels veïns Les campanyes de sensibilització als propietaris, sobretot de gossos, estan funcionant i cada cop són més les persones compromeses amb el nostre entorn, que recullen les defecacions dels seus animals. Per altra banda, encara hi ha qui no fa ús d’aquest costum i continua passejant el seu gos com si res, deixant la vorera, el carrer o el parc bruts i deixats. No és guanyar cap medalla o distinció l’objectiu de la regidoria de Salut, però sí aconseguir l’elogi i el benestar de qui passeja i es mou a peu, per trobar un entorn immillorable, net i cuidat.