L’ajuntament de la Pobla instal·la uns equips per reduir el consum d’electricitat

0

Equips eficiència energètica.JPG L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha instal·lat uns equips per tal de reduir el consum d’electricitat. Aquests aparells s’han ubicat al comptador que subministra energia al camp de futbol municipal del Pas Blau i les instal·lacions del tennis i al de l’enllumenat públic que comprèn des d’una part de l’avinguda de Catalunya fins al carrer de Sant Procopi. Els equips d’eficiència energètica s’han col·locat en aquests dos punts perquè és on s’ha detectat que hi ha més consum i, per tant, on l’estalvi pot ser major. Es calcula que la reducció en la facturació pot estar entre un 8 i un 15 %. Per certificar aquesta disminució també s’han aplicat uns controls per conèixer el consum que hi havia abans d’instal·lar els aparells i l’actual. Els aparells els ha subministrat l’empresa Input Eficiencia Energética i la instal·lació es va fer a principi d’aquest mes de març. A més de la reducció en la facturació, aquests equips tenen altres avantatges, com l’augment de la seguretat perquè disminueixen els microtalls de llum i, per tant, els aparells elèctrics tindran més vida útil i menys avaries, la reducció dels excessos de potència o l’optimització del consum d’energia.