L’Ajuntament de Calaf signa un contracte-programa amb Aigües de Manresa per a la gestió integral del cicle de l’aigua

0

conveni aigues.jpg L’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia Trullàs, i el gerent d’Aigües de Manresa, Josep Alabern, van signar dijous passat el contracte-programa pel qual aquesta empresa pública es farà càrrec a partir d’ara tant del servei d’abastament com de la gestió del clavegueram del municipi. L’objectiu de l’acord, que va ser aprovat pel ple del passat 19 de setembre i que té una vigència de vint anys, va una passa més enllà del que s’havia fet fins ara: inclou des de la captació, tractament i subministrament de l’aigua, fins a l’evacuació d’aquesta cap a les instal·lacions de la depuradora. Així s’aconsegueix una gestió integral de tot el servei. D’aquesta manera s’entra també en una economia d’escala, que permetrà millorar l’eficiència i el manteniment de la xarxa de clavegueram —que actualment en alguns punts presenta mancances. Finalment, s’espera que amb el contracte-programa es pugui escurçar el temps de resposta en cas d’incidències, ja que la xarxa comptarà amb un sistema d’alertes i control accessible per Aigües de Manresa i l’Ajuntament, i a més l’empresa posarà a disposició del servei la maquinària especialitzada de què disposa. Des de l’Ajuntament de Calaf es vol remarcar l’aposta per una empresa de titularitat pública com és Aigües de Manresa —amb una clara voluntat de servei per sobre de l’interès econòmic—, amb un ampli coneixement de la xarxa municipal i una dilatada experiència en el sector, que destaca per l’aposta constant de millora del servei i de l’estàndard de la qualitat de l’aigua.