L’Ajuntament de Calaf aprova una nova ordenança de civisme i convivència

21

El ple municipal, celebrat aquest dilluns 13 de febrer, va aprovar una nova ordenança de civisme i convivència vilatana amb els vots favorables dels regidors de l’equip de govern i del grup municipal de Convergència i Unió (CiU). La nova norma respon a les demandes rebudes per veïns i entitats del municipi i neix en defensa dels drets de la comunitat. Aquesta també era una de les peticions del Consell d’Infants, exposada durant el seu darrer discurs davant dels Reis d’Orient el passat 5 de gener.

Passat el primer tràmit, l’ordenança s’enviarà a les entitats perquè, durant el període d’al·legacions que ara comença, puguin fer-hi aportacions. Una vegada aprovada definitivament es farà una campanya per informar la ciutadania sobre els drets i deures que recull, alhora que es donaran a conèixer les sancions que pot comportar l’incompliment de la norma.

La nova ordenança regula els drets i deures de la ciutadania en relació a la convivència; el comportament i la conducta vilatana en qüestions tan diverses com la contaminació acústica, la neteja o la utilització dels espais i equipaments públics; les relacions veïnals i l’ús de la via pública. A més, contempla un règim sancionador que s’aplicarà segons si les infraccions són considerades lleus, amb multes de 50 a 100 euros; greus, de fins a 300 euros, o molt greus, amb sancions que poden ascendir a 600 euros.

Durant la sessió, la regidora d’Economia i Hisenda, Montserrat Mases, va explicar, que l’ordenança no neix amb voluntat sancionadora sinó que “l’’Ajuntament prioritza les actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores, destinades a promoure més consciència cívica i més respecte pels drets dels altres”. Tot i això, no descarten les sancions com a “solució davant del fracàs o rebuig de les mesures reeducadores proposades”.

Durant la tramitació de la nova normativa l’equip de govern ha comptat amb la col·laboració del grup municipal de CiU que ha fet diferents aportacions. La seva portaveu, M. Antònia Trullàs, va expressar el desig que “la societat calafina col·labori molt eficaçment i alhora molt sensible perquè la convivència dels espais comuns sigui més efectiva i també el respecte als espais privats”.

El Grup d’Independents per Calaf (GIC) va votar-hi en contra. Neus Aparicio, portaveu del grup, va manifestar que“no tenim ni el redactat, tenim una primera ordenança, però no tenim les esmenes, doncs ja se l’aprovaran vostès i nosaltres votarem en contra”. De fet, segons relatava l’alcalde, el GIC disposava del document amb les esmenes a l’ordenança de civisme des del passat dijous, quan va quedar incorporat a l’expedient del ple amb tota la documentació. Per això, Jordi Badia va rebatre l’argument assegurant que“si no han col·laborat, si no han presentat esmenes ha sigut perquè no han mostrat cap mena d’interès en dialogar i debatre aquesta ordenança que creiem que és d’una importància cabdal per al poble de Calaf”.

Tots els punts aprovats

Durant la sessió del ple ordinari d’aquest dilluns s’han aprovat tots els punts de l’ordre del dia que incloïen qüestions més tècniques com el compte de gestió i recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària per a l’exercici 2016. També una modificació de les ordenances fiscals per l’ús de l’escenari, taules i cadires de l’Ajuntament i l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica de l’Associació Catalana de Municipis.

A més es van aprovar tres mocions, una d’adhesió a la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’, una sobre la reivindicació del reconeixement de la comarca de l’Alta Segarra, i una tercera per adherir-se al Pacte Nacional del Referèndum.