L’aigua, garantida a les famílies sense recursos de la Pobla de Claramunt

0

Mans_aigua.jpg L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt i Aigua de Rigat, l’empresa concessionària del servei al municipi, han signat un conveni de col·laboració per garantir l’accés al consum bàsic d’aigua a aquelles famílies amb majors dificultats econòmiques. El conveni es va aprovar per unanimitat en el darrer ple municipal, celebrat al juliol. Conscient que es tracta d’un bé de primera necessitat, l’empresa Aigua de Rigat ajudarà a pagar la factura de l’aigua a les unitats familiars en situació de precarietat econòmica i de risc social. Per a fer-ho ha creat un Fons de Solidaritat durant un període d’un any. Les ajudes s’estimen en base a un habitatge de tres persones i d’acord a un consum de 100 litres per habitant i dia (quantitat que l’Organització Mundial de la Salut determina per a cobrir les necessitats bàsiques) durant un període de sis mesos. Les ajudes suposaran una bonificació que s’aplicarà en la quota del servei i el consum d’aigua, sense incloure els impostos i tributs. Mentre l’ajuda sigui vigent, també s’ajornaran les factures pendents de pagament i es reobrirà el subministrament en els casos en què s’hagués tallat per impagament. En qualsevol cas es garantirà la continuïtat del subministrament d’aigua durant sis mesos. Per determinar la procedència de la concessió de l’ajuda, seran els Serveis Socials de l’Ajuntament qui s’encarregaran de valorar i d’acreditar que la situació de les famílies sol·licitants justifica l’atorgament de la bonificació per part de l’empresa Aigua de Rigat.