La Veu, des d’ara en 100% paper reciclat

25

Des de la setmana passada, La Veu de l’Anoia s’ofereix als seus lectors en paper reciclat al 100%, una mesura que permetrà un estalvi de les emissions de CO2 i un millor compromís amb el medi ambient. El paper, de 45 grams, té una tonalitat perfecta per a poder llegir fàcilment el setmanari, però amb l’avantatge que es tracta de paper amb fibra reciclada i sense l’ús de cap substància química com el clor.

La matèria primera fonamental per a la fabricació del paper és la fibra de cel.lulosa procedent de la fusta, un recurs natural i renovable. Les fibres de cel lulosa s’aprofiten al màxim a través de la recollida i el reciclatge dels papers usats per convertir-los en paper nou. A Catalunya la taxa d’utilització de paper recuperat, que mesura el consum d’aquest respecte a la producció de paper, supera el 84%, sent la més alta d’Europa.

Amb el paper reciclat, La Veu de l’Anoia col.labora amb la reducció d’aportació a l’abocador i la disminució de les emissions que produeix el paper: els 4,6 milions de tones de paper usat recuperats per al seu reciclatge anualment a Espanya suposen un estalvi de volum en abocador equivalent a 46 grans estadis de futbol com el Camp Nou plens fins a dalt i un estalvi de les emissions en abocador de 4,1 milions de tones de CO2 (més de l’1% de les emissions totals que produeix el país).

El consum de paper a Espanya suma 7,2 milions de tones. Per càpita, al voltant de 170 quilos. Però si utilitzem paper reciclat no cal talar arbres i a més estalviem aigua (en lloc de 280 m3, només 1,5 m3) i energia elèctrica (de 4.750 kW/h a 2.750 kW/h). Un pas endavant en benefici del medi ambient.