La Pobla demanarà una revisió a la baixa dels valors cadastrals

1

La-Pobla-de-Claramunt.jpg La Pobla demanarà una revisió a la baixa del cadastre atesa la davallada dels valors del mercat immobiliari L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt demanarà a la Gerència del Cadastre fer una revisió a la baixa de cara a l’exercici 2015-2016. L’alcalde, Santi Broch, ha expressat la seva intenció que es revisin els valors cadastrals com més aviat millor, fet que comportaria una rebaixa de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que actualment paguen els veïns. Amb aquesta mesura el govern municipal vol alleugerir la carrega impositiva dels poblatans en aquests moments de dificultats econòmiques. La darrera revisió cadastral va tenir lloc el 2009 amb efectes 2010, i encara que ja no es va fer en el moment àlgid de la bombolla immobiliària, l’equip de govern considera que els valors d’aleshores han sofert una important i imprevisible davallada com a conseqüència de la greu crisi econòmica, que s’ha acarnissat en el mercat immobiliari. Amb la revisió a la baixa els propietaris pagarien unes quantitats sensiblement inferiors a les actuals, tot i que els valors no disminuiran més d’un 50%. La rebaixa del cadastre també repercutiria a la baixa en altres impostos, com les transmissions patrimonials i herències. Tot i que l’IBI és la principal font d’ingressos dels ajuntaments i que una disminució en aquest tribut pot afectar altres ingressos, l’alcalde considera que “cal revisar-ho perquè les valoracions no siguin excessives i puguin resultar pernicioses per a alguns contribuents”. “Els valors del 2009 han quedat excedits en relació als de mercat –continua Broch- tot i que els de la Pobla no són dels més alts de la comarca”. La voluntat de l’Ajuntament és “fer les gestions el 2014 perquè el 2015-2016 la rebaixa de valors ja tingui efectes”. La sol·licitud de revisió es pot fer al cap de cinc anys des que s’han fixat nous valors. A la Pobla de Claramunt la darrera va tenir lloc el 2009 amb efectes 2010. Tot i que l’ajuntament va acordar el fraccionament general de les quotes, que afecta els rebuts domiciliats, en certs casos, els contribuents han de sol·licitar altres fraccionaments perquè no poden afrontar tot el pagament de cop. L’Ajuntament ja ha anat baixant el gravamen tipus de l’IBI els darrers anys per compensar els valors cadastrals alts, però això topa amb la pujada d’un 4% del tipus que obliga a aplicar el govern central. L’alcalde conclou que “fins que es faci la revisió, fixarem un gravamen baix”, encara que suficient per poder continuar mantenint els serveis que l’Ajuntament presta als veïns.