La Llacuna presenta el projecte del nou centre cultural i turístic

1

presentació centre cultural i turístic la llacuna L’ajuntament de la Llacuna ja disposa del projecte per dotar el municipi d’un equipament que facilitarà la divulgació turística i que de ben segur esdevindrà l’edifici cultural de referència del poble. Ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i el va lliurar dissabte a l’alcalde, Josep Parera, el diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació, Marc Castells. Oficina per al turisme L’edifici acollirà l’oficina d’informació turística, una sala d’exposicions temporals i una de permanent, una aula polivalent per a activitats formatives i socioculturals, sala de lectura i despatxos per a entitats del poble, com ara el Centre d’Estudis Llacunencs. El “Projecte executiu del centre per al desenvolupament cultural i turístic de la Llacuna” proposa unificar dues finques de propietat municipal ubicades al carrer Major, al barri antic del poble. Es preveu conservar la volumetria exterior de l’edifici i  buidar-ne l’interior a fi d’optimitzar-ne la superfície construïda i aconseguir un equipament funcional i adequat als usos previstos. Una equipament eficient Serà una construcció amb alta eficiència energètica, de manera que els consums energètics es reduiran en un 77% i les emissions de CO2 en un 56%, respecte d’un edifici estàndard. La reducció anual equivaldrà al consum de 63 fanals i al CO2 generat per quatre turismes durant un any. Gràcies a aquesta actuació, la gent del municipi podrà disposar d’un equipament cultural per trobar-se, realitzar tallers, assistir a xerrades i conferències o visitar exposicions, entre altres, i tant els habitants del poble com els visitants podran obtenir informació sobre la seva història, l’entorn natural i les rutes turístiques i culturals més rellevants. La presentació del projecte del Centre per al Desenvolupament Cultural i Turístic de La Llacuna va tenir lloc aquest passat dissabte 27 de juliol, una setmana abans de l’inici dels actes de Festa Major del mateix municipi.