Jorba no tirarà endavant dues parts de la planta de tractament de fangs tòxics

1

ajuntament de jorba Aquest dimecres passat, l’ajuntament de Jorba va emetre un comunicat en què afirmava un canvi de posició del consistori respecte al projecte de sanejament de terres contanminades promoguda per Tradebe SA. Després de les converses mantingudes amb el municipi d’Argençola, que va manifestar la seva oposició al projecte, l’ajuntament jorbenc ha decidit no tirar endavant dues de les tres parts de les quals es composava la planta, mantenint l’opció de fer la part de tractatmet biològic. Reproduim aquí el comunicat: “Tal com es va informar amb el comunicat de l’equip de govern de l’ajuntament de Jorba, en data de 16 d’octubre del 2012, des d’aquella data van quedar suspesos tots els tràmits municipals que poguessin fer avançar el projecte d’autorització ambiental de la planta de sanejament de terres (Jorba 4) a la zona de Les Alzinetes-Mas Jordà. L’objectiu de l’aturada era recollir més opinions tècniques, sobre els possibles riscos que podrien causar uns errors o usos inadequats d’aquestes instal.lacions, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i a través d’una trobada amb personal tècnic d’ambdós municipis (Argençola i Jorba). Finalment, aquesta trobada s’ha pogut portar a terme el dia 9 de juliol del 2013 i, a partir de les conclusions extretes, l’equip de govern de Jorba adopta la següent posició: 1) El projecte de planta de sanejament de terres (Jorba 4) s’ha elaborat seguint el model i objectius del PROGRIC (Programa de gestió dels residus industrials de Catalunya 2007-2012), aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge el 3 d’abril del 2009, i ha estat supervisat i informat favorablement per totes les autoritats competents en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya (govern 2006-2010 i govern 2011-2012), i per tècnics ambientals contractats per l’ajuntament de Jorba. Per tant, ens sembla coherent el camí recorregut fins ara per part de l’ajuntament de Jorba. 2) No obstant això, valorant que en el projecte hi ha tres nivells diferents de risc, en funció dels procés i dels materials a tractar, i sobretot, valorant la necessitat de garantir la bona convivència entre els dos municipis veïns, hem decidit traslladar a l’empresa promotora la petició de supressió de les parts del projecte de planta destinades al tractament tèrmic i al tractament físico-químic, i que volem que es realitzi només la part del tractament biològic, atès que aquesta és una activitat sense riscos significatius, molt similar a les que ja es realitzen en l’actualitat en les plantes de reciclatge de matèries orgàniques (Jorba 1 i Jorba 2) o de fangs de depuradora (Jorba 3). 3) L’empresa promotora Tradebe SA, s’ha compromès, en un termini raonable, a comunicar a l’ajuntament de Jorba, si està disposada a tirar endavant o no aquest projecte reduït o bé abandona totalment el projecte.”