Jorba inverteix 9.648,04 euros en l’arranjament dels camins forestals

0

Camí de La Sala fins el carril bici.JPG Per portar a terme l’imprescindible manteniment en bon estat de l’àmplia xarxa de camins públics municipals, a través de l’Agrupació de Defensa Forestal i amb la col.laboració de l’ajuntament de Jorba, durant les darreres setmanes s’ha realitzat l’arranjament de quatre diferents camins del terme. En aquests vials era necessari fer-hi una de les actuacions de manteniment periòdiques que habitualment cal anar fent. Els camins en els quals s’ha actuat són el camí que va des del Camí del Figuerot fins al Camí de Mas Jordà a la zona de la Font de la Roca, que ha comportat una inversió de 2.983,32 euros, el camí de la Juncosa fins a Cal Mirall, amb una inversió de 1.606,41 euros, el camí de La Sala fins al carril bici de Jorba a Sant Genís, amb una inversió de 2.304,47 euros i finalment, el camí que va de la Creu de Sant Pere a Traver, en el qual s’hi ha invertit 2.753,84 euros. En total 9.648,04 euros, dels quals 9.165,64 han estat subvencionats per part de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Jorba, i 482,40 euros que han estat aportats per part de l’ajuntament de Jorba. La tasca de l’arranjament dels camins forestals consisteix, en general en l’anivellament del ferm i la neteja de les vores, formant desaigües en les zones o es possible. És una necessitat imprescindible, en alguns camins per garantir la bona connectivitat pels camions de bombers en cas d’emergència per incendi forestals, i en d’altres casos perquè es tracta de camins del terme que comuniquen diferents nuclis o masies i tenen un trànsit força continuat de forma habitual.