Les JERC Igualada creuen que el govern busca excuses per no ajudar als joves universitaris de la ciutat

29

ERC i JERC Igualada, a principis del 2015, van proposar unes bases perquè l’ajuntament d’Igualada oferís beques transport pel 80% dels joves igualadins que cursen estudis postobligatoris fora d’Igualada, d’entre 183€ i 916€ depenent de la renda familiar. Aquesta mesura, segons els republicans, “permet ajudar a les famílies igualadines que tenen menys recursos i evitar que hi hagi joves que no puguin accedir a la universitat”.

El govern municipal va apostar el curs passat per donar unes beques en aquest sentit, tot i que molt inferiors a les que proposaven les JERC ja que eren d’uns 100€ de mitjana i només s’hi van destinar 13.000€, un 0’03% del total del pressupost de l’Ajuntament igualadí. Aquest any, però, l’Ajuntament finalment ha abandonat aquesta línia d’ajudes perquè assegura que “no són compatibles amb les beques del ministeri”. Segons les JERC, això és “fals” ja que “l’Ajuntament de Vilanova del Camí, per exemple, ofereix 30.000€ en beques pels estudiants de grau universitari que són totalment compatibles amb les del ministeri”. El portaveu de les JERC Igualada, David Prat, assegura que “el que no és compatible és donar una beca amb la mateixa finalitat que les del Ministerio, o sigui per pagar el cost de la matrícula universitària. Per tant el que s’ha de fer és oferir unes ajudes amb una altra finalitat, com fan a Vilanova del Camí, ja sigui per pagar el transport cap al centre d’estudi, per fomentar la cultura i l’educació, etc. Hi ha mil mecanismes per poder ajudar als estudiants universitaris d’Igualada sense incorre en una incompatibilitat amb les del Ministerio, però cal voluntat política i que el govern vulgui fer-ho, i malauradament aquest no és el cas”. Prat afirma que “si el que diuen fos cert, que els estudiants no poden rebre cap altra beca, la mateixa Generalitat estaria sent negligent ja que avui mateix ha sortit una nova convocatòria de beques per a estudiants de les comarques del Pirineu que la pròpia Generalitat descriure com ‘compatibles amb les del ministeri’ ja que, efectivament, tenen una altra finalitat”.

Segons les joventuts el govern “dona excuses de mal pagador perquè senzillament no vol ajudar als joves i a les seves famílies a pagar els estudis universitaris, i en lloc d’això ens presenten una línia de premis de 1000€ als 10 estudiants d’Igualada que treuen millors notes, obviant que aquests ja tenen moltes ajudes de pràcticament totes les universitats, de la Generalitat, del Ministeri i d’entitats privades”. Les JERC asseguren que “aquells estudiants que treballen i estudien potser no treuen les millors notes, però el seu esforç és immens. Qui els ajuda a ells?” i afirmen que “quan puguem garantir que cap igualadí es quedi fora de la universitat perquè no ho pot pagar, ja parlarem d’altres fórmules de reconeixement als estudiants. Fins el moment, hem d’ajudar a qui més ho necessita”. Finalment els republicans demanen al govern que “rectifiqui” i es posi “al costat dels joves i de les seves famílies”.