Les JERC denuncien que gairebé 2 de cada 10 busos de la Hispano Igualadina no han passat la ITV

230

Les JERC destaquen de l’auditoria feta a Monbus se’n desprenen dades “molt preocupants que posen en un seriós perill als usuaris”, com per exemple que dels autobusos inspeccionats a través d’una ITV mòbil, “el 16’7% dels autobusos han tingut un informe desfavorable” tot i que aquesta inspecció era voluntària per part de l’empresa i a més a més fins i tot es va acordar l’hora en què es feia aquesta inspecció tècnica amb l’empresa gallega. Les JERC consideren “patètic” que tot i ser una inspecció “voluntària” casi 2 de cada 10 busos “van rebre una valoració desfavorable i no són aptes per circular perquè no han passat la inspecció tècnica en el moment de dita inspecció”, tal i com destaca l’auditoria.

A més a més d’aquesta auditoria també se’n desprèn que Monbus va “amagar” autobusos als inspectors perquè tal i com es detalla en l’informe “només 24 de les 35 matrícules detectades havien sigut assenyalades per Monbus” i van així “intentar evitar-ne el control” i en l’auditoria s’arriba a afirmar, literalment, que “es recomana continuar amb les ITV fins a haver auditat el 100% la flota, doncs cap la possibilitat de que el material mòbil no assenyalat de bon principi sigui el que presenta més deficiències”. Això, destaquen les JERC, vol dir que l’empresa va oferir una inspecció tècnica només dels busos que consideraven en més bon estat però que hi ha 11 busos més que es van amagar i que, com destaca l’auditoria, podrien ser els busos en pitjor estat”. Tot això, segons les JERC, demostra “el perill públic que representa Monbus” i veuen “contrastat amb dades” el que les joventuts republicanes porten “5 anys denunciant i Marc Castells negant”. Per les JERC, “Castells només pot fer una cosa: lluitar per la seguretat dels igualadins i fer fora d’una vegada aquesta empresa”.


De l’auditoria també se’n desprèn que “de les 239 expedicions que teòricament haurien d’haver donat servei durant les franges horàries dels treballs de camp de l’auditoria, 21 expedicions no van passar”, que “de les 218 expedicions detectades, 28 expedicions van sortir de la parada d’origen abans de l’hora estipulada als horaris”, que “el 48% de les parades no disposen dels horaris de la línia”, que el “18% dels usuaris han de viatjar dempeus” i que “la puntuació dels usuaris és d’uns 20 punts inferior a la resta de serveis similars de transport de viatgers malgrat que “la puntuació no es fa en base al servei en general sinó sobre aspectes concrets”, valorant amb un “36’3 la informació en cas d’incidències i amb un “55’3 l’estat general dels vehicles”. La millor nota és pels conductors, que són puntuats amb un “78’4”.

Finalment les JERC insten a l’alcalde a moure fitxa “d’una vegada” i li reclamen que “malgrat que ell negués els problemes de Monbus, ara deixi el seu orgull polític a una banda” per aconseguir “expulsar” l’empresa Monbus d’Igualada i així no posar més igualadins a la mercè d’una empresa insegura i irresponsable, tal i com demostra l’auditoria.