Ja funciona l’Hospital de Dia de Salut Mental Infantojuvenil d’Igualada

39

Personal del centre.jpg

L’Hospital de Dia és un servei ambulatori, caracteritzat per oferir un tractament més intensiu i estructurat que el tractament ambulatori normal, on l’ingrés ocupa una part del dia i per això és un recurs menys restrictiu que l’hospitalització complerta.

Aquest nou recurs amplia la xarxa de professionals que estan treballant d’acord amb les directrius del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, concretament amb la línia estratègica de Promoció de la integració de les intervencions dels serveis de salut, socials i educatius de la petita infància, de la població en edat escolar i l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat.

En l’atenció en salut mental als infants i adolescents el treball en xarxa és un element clau. L’articulació de les diferents disciplines que intervenen: sanitàries, educatives, socials i jurídiques són un requisit bàsic per tractar problemàtiques multi causals.

Els programes d’hospital de dia resulten més avantatjosos que l’hospitalització complerta permetent als pacients mantenir el contacte amb familiars i amics, afavorint així la integració o reintegració sociofamiliar. Facilita també la implicació de la família i de l’entorn escolar. Alhora, té un menor cost sanitari ja que ajuden a prevenir ingressos posteriors en altres tipus de dispositius sanitaris o socials.

Nombroses investigacions han demostrat l’eficàcia d’aquests tipus d’intervencions en el tractament de problemes conductuals i emocionals en nens i adolescents com poden ser els trastorns de conducta, trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, trastorns de la conducta alimentària, problemes d’alcohol o altres addiccions, quadres psicopatològics relacionats amb negligència per part dels pares o trastorns generalitzats del desenvolupament.

L’Hospital de Dia està situat al CAP Igualada Nord, c/Bèlgica, 5 d’Igualada, entrada pel Centre de Salut Mental.