La importància de la prevenció de riscos laborals

259

La prevenció de riscos laborals, regulada en la Llei 31/1995, ha de ser un dels pilars fonamentals en l’organització i gestió de tota empresa. Aquesta compta amb un capital humà al que ha de cuidar i protegir per garantir tant la seva salut com la qualitat de la feina realitzada. ¿Però per què és tan important la prevenció de riscos laborals?

La seva implantació i la correcta execució de la mateixa ajuda a eliminar accidents de treball i malalties professionals, facilita el treball en condicions segures, permet el compliment de les normes vigents per evitar possibles sancions, millora la gestió empresarial i la satisfacció i motivació dels treballadors, fet que dona com a resultat l’augment en la productivitat i, per tant, en beneficis econòmics per l’empresa.

Però la prevenció no és cosa només de l’empresari. L’equip humà que forma part de cadascuna de les empreses ha de vetllar també pel bon funcionament de la mateixa, per la seva pròpia seguretat, per la dels companys,… Des d’aquest punt de vista, les empreses i els treballadors han de veure la Prevenció com a element bàsic per una gestió correcta i òptima de la seva activitat, integrant-la a tots els nivells jeràrquics de l’organització i com a “ingredient” bàsic en la recerca de la millora continua.

Des de Prevint volem contribuir i acompanyar a les empreses en aquest camí. Per això posa a disposició els coneixements, els professionals, els mitjans, la voluntat i l’empatia necessàries per tal d’assolir uns resultats òptims i satisfactoris, tant a nivell econòmic, a nivell de desenvolupament de les persones i com a element de benestar social i de salut.

Una empresa sana és aquella que disposa d’una organització, d’un grup humà i d’unes relacions econòmiques i socials amb el seu entorn i territori que beneficien al conjunt de la societat. Des del punt de vista de la Prevenció de Riscos Laborals l’absència d’accidents i/o malalties professionals, un bon ambient de treball, les bones relacions entre els integrants de l’empresa a tots els nivells, la millora continua… són els elements vertebradors i bàsics per una societat sana i potent.

David López Jiménez, Responsable de Delegació de Catalunya Central. Tècnic Superior de Prevenció de Prevint
dlopez@prevint.com