La importància d’un bon diagnòstic

38

“Abans de prendre casa per habitatge, mira bé el veïnatge!”

Fent un símil amb la recerca d’un bon lloc per establir-nos i aprofitant aquest meravellós refrany català que tenim, podem fer un bon paral·lelisme amb la recerca d’un bon diagnòstic al món de l’odontologia. Sovint el professional sol centrar el seus esforços i coneixements en l’àmbit que el pertoca. Sol ser un camí delicat, fins i tot a vegades un xic arriscada la presa de decisions per arribar al millor tractament possible.

Per sort, la medicina i, sobretot, l’odontologia han avançat moltíssim i les modernes tècniques de diagnòstic, RX, Ortopantomografies en 2 i 3 dimensions o càmeres Intraorals, entre moltes altres, són eines per ajudar al professional en aquesta tasca complicada.

El nostre aparell estomatognàtic és un dels més complexos i influents del nostre cos, pel fet que controla activitats com parlar, pronunciar, mastegar, deglutir, somriure, respirar, succionar, besar i, fins i tot, demostrar el nostre estat d’ànim, això entre moltes d’altres. També te moltíssima relació amb la vista, l’oïda, el gust i l’olfacte. Comprèn no tan sols les dents, sinó la llengua, els llavis, genives,  galtes, paladar, amígdales, orofaringe, glàndules salivals, el pla de la boca, frenet, maxil·lars, ganglis limfàtics, sins paranasals, articulació crani mandibular, així com els ossos, els músculs, la pell, tota la cavitat oral i part del crani, la cara i el coll.

Per cuidar tot aquest enrevessat aparell s’han creat diverses especialitats que en tenen cura i el tracten sempre entre fronteres a vegades difuses. L’odontòleg, en col·laboració amb el logopeda, per controlar disfuncions en la parla, la deglució, la pronunciació, la masticació, la succió entre altres funcions molt necessàries, també amb el cirurgià maxil·lofacial per les correccions o restauracions a través de la cirurgia o amb l’ortodoncista per corregir posicions dentàries, l’implantòleg per la restauració de peces dentàries perdudes, el periodoncista que te cura del teixit tou que envolta la boca i les dents i ara molt més actualment el posturòleg per corregir mals hàbits posturals que deformen el nostre cos, l’osteòpata o el fisioterapeuta que corregeix la integritat estructural del nostre cos, el podòleg que cuida els fonaments, o fins i tot l’optometrista ja que la correcte visió és una part molt important de l’equilibri estructural en corregir constantment la nostra situació en la vertical.

Avui en dia és molt important posar-se en mans d’un bon equip de professionals que siguin capaços de conèixer el més bé possible aquest aparell per, com diu el refrany, ampliar al màxim la visió total en el veïnatge del nostre cos.

Equip de professionals del Centre Dental Boca a Boca d’Igualada