Igualada Som-hi visita Girona per conèixer el seu model cultural

57

La candidatura Igualada Som-hi continua l’Agenda Exterior que va iniciar al mes de gener i amb la qual visita ciutats amb experiències d’èxit en diferents àmbits. El segon destí de l’equip liderat per Jordi Cuadras ha estat Girona per conèixer i agafar idees sobre política cultural. Durant tot un dia de treball, els membres de la candidatura han estat rebuts pels impulsors del model cultural de Girona i de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i han fet visites en diversos equipaments de la ciutat. Entre els aprenentatges que s’emporta de Girona, Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) creu en la necessitat de tenir un govern amb una “política cultural “agosarada, ben definida i que compti amb tothom. Una política que doti Igualada d’un pòsit cultural i uns bons fonaments que cuidi cada dia, més enllà de la política de grans esdeveniments i l’anomenada ‘festivalitis’. També una cultura que sigui diversa i que prioritzi el retorn social per sobre del retorn econòmic”.

Acompanyat d’altres membres l’equip d’Igualada Som-hi com són Manel Pla i Rafa Moya, Jordi Cuadras s’ha reunit amb un dels creadors del model cultural de Girona, Miquel Fañanàs i també amb el director honorífic de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i cap d’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona durant diversos anys, Alfons Martinell. La promoció de la vida cultural del dia a dia i el model de participació ciutadana en l’àmbit cultural han estat dos dels temes de la trobada. En aquest sentit, Igualada Som-hi vol tornar a activar l’Institut Municipal de Cultura com espai de participació dels diferents agents culturals de la ciutat, cosa que el govern de Marc Castells va eliminar.

Després d’aquestes reunions, Jordi Cuadras i el seu equip també han visitat dos centres cívics de la ciutat.