Igualada segueix millorant en recollida selectiva

31

El regidor de sostenibilitat i mobilitat d’Igualada, Miquel Vives, ha presentat aquesta setmana les dades relatives a la generació de residus i recollida selectiva a la ciutat durant el 2018, que confirmen que a Igualada ha augmentat progressivament el percentatge de recuperació de residus generats i separats selectivament aconseguint arribar prop del 35%, una dada molt positiva. L’any 2017 la ciutat havia reciclat un 30%.

La fracció de recollida selectiva, doncs, continua augmentant seguint la tendència dels últims anys, fins i tot d’una manera més ràpida. Així, es passa d’un 27% el 2016 i un 30% el 2017, a un 35% el 2018. Un salt important de 5 punts aquest darrer any.

Miquel Vives va fer una valoració molt positiva d’aquests indicadors que d’una banda “són gràcies a la ciutadania que cada vegada està més conscienciada i de l’altra, ha posat en valor la feina que es fa des de l’Ajuntament amb campanyes informatives que duen a terme els agents cívics, amb la promoció de les recollides sobretot al comerç i amb el seguiment general que es fa”. En aquest sentit va recordar la recent posada en marxa d’una iniciativa de reciclatge, en la que Igualada és ciutat pilot, anomenada RECICLOS, que vol, amb l’ús de la tecnologia mòbil, augmentar el reciclatge dels envasos. Vives també va destacar l’aposta que ha fet el govern de la ciutat en aquesta àrea, destinant una regidoria específica a la sostenibilitat.