Igualada baixarà dos punts l’IBI

1

torras_castells_segura.jpg El govern municipal d’Igualada, format per CiU i ERC, preveu reduir en dos punts el tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de cara a l’any 2014. Això, segons han explicat els líders de les dues formacions del govern, l’alcalde Marc Castells i el tinent d’alcalde Joan Torras, respon a una voluntat compartida per les dues formacions polítiques d’alleujar la càrrega impositiva que suporten els ciutadans. Castells afirma que “tenim la responsabilitat de ser sensibles amb les necessitats dels igualadins i les igualadines i, per això, aquest Ajuntament està fent esforços molt importants de suport tant a les famílies com a les empreses”. Aquesta reducció en el tipus de l’IBI, afirma, segueix aquesta voluntat de suport al ciutadà i la intenció és “continuar reduint al llarg dels propers anys aquesta càrrega d’impostos”. Pel que fa a la resta d’impostos de competència municipal per a l’any vinent, novament es congelaran els tipus impositius pel que fa a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (ITVM), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). En allò que fa referència a les taxes i preus públics, un any més el consistori es limitarà a aplicar l’increment de l’IPC, en aquest cas el 2,1% interanual corresponent al mes de juliol. En aquest camp és precisament on el govern municipal incorpora una altra novetat destacada, i és que bonificarà en un 10% la taxa de recollida d’escombraries als establiments comercials de menys de 75 m2 i despatxos professionals, és a dir, aquells que s’acullen a la Tarifa 5 i que generen un volum molt reduït de residus. Segons Jordi Segura es calcula que “en el conjunt d’Igualada es podran beneficiar d’aquesta mesura prop de sis-cents negocis, en un estalvi conjunt entre tots ells que s’acostarà als 15.000 euros”. Per a l’any vinent també es preveu mantenir les ajudes adoptades per primer cop aquest 2013 i adreçades a les petites empreses i les famílies, com ara la bonificació del 95% de les taxes lligades a l’obertura o reforma d’establiments amb una superfície de venda inferior als 75 m2 i també la bonificació del 95% en l’import de la llicència d’obres menors associades igualment a aquesta obertura o reforma de locals. Pel que fa als particulars, totes les obres menors i rehabilitacions en immobles anteriors a 1.930 tenen bonificacions del 95% en l’ICIO i, la resta d’edificis construïts a partir d’aquesta data, gaudeixen d’un 50% de bonificació. El conjunt d’ordenances fiscals i impostos municipals se sotmetran a la votació del ple el proper dimarts, dia 22, en sessió ordinària.