Igualada acollirà la propera edició del Congrés Català de Sinologia, el juny de l’any que ve

34

El mes de juny del 2018 es celebrarà, a la capital de l’Anoia, el XVII Congrés Català de Sinologia i patologia mamària. El congrés, que organitzarà el Consorci Sanitari de l’Anoia
(CSA), té com a objectiu mantenir, millorar i actualitzar els coneixements d’aquesta disciplina. Les jornades inclou també un curs intensiu i la Reunió anual d’Infermeria en
Patologia Mamària. Atès que avui en dia la sinologia és una especialització multidisciplinària, el Congrés pot ser útil i d’interès per als professionals de diferents àmbits
de la salut que tinguin relació amb aquesta patologia. Així, que el congrés va dirigir a professionals de les diverses especialitats que ja treballen en el diagnòstic, tractament i cura de la patologia mamària i del càncer de mama. També als metges i infermers d’atenció
primària, a metges i infermeres en formació, a llevadores i a tècnics de diferents àmbits
que vulguin ampliar coneixements en Sinologia. La candidatura per a l’orga nització va ser acceptada en el XVI Congrés Català de Sinologia celebrat a Tortosa els passats 7, 8 i 9 de Juny en el qual la Unitat Funcional de Mama del CSA va estar present, d’una banda, amb la moderació d’una taula rodona per part del Dr. Josep M. Abad coordinador d’aquesta unitat.

Es va debatre la patologia mamària de risc, parlant de lesions considerades premalignes.
Aquestes són lesions trobades majoritàriament en els programes de cribratge de càncer de mama i que generen dubtes en el seu tractament i, sobretot, en el seu seguiment. D’altra banda, la Dra. Laura Cusiné, ginecòloga del CSA, va presentar un cas clínic que va ésser molt comentat entre els assistents pel tractament d’una pacient seguint els criteris més avançats com ara la classificació molecular i les plataformes genòmiques que van fer modificar el tractament establert fins ara. De l’altra la Dra. Isabel Aznar, també ginecòloga del CSA, va presentar dos pòsters, un de tumor de mama poc freqüent i la seva evolució molt favorable i l’altre d’una patologia benigne també poc freqüent i que es pot confondre amb un càncer de mama.

El Programa de Cribratge de Càncer de mama a l’Anoia, en funcionament des del 2001, ha passat d’una participació del 40,46% a una participació del 80,56% l’any 2016 gràcies al bon funcionament de l’Oficina Tècnica de Cribratge.
L’any 2016 ha atès un total de 4.244 dones de les 5.268 dones convidades i ha detectat
21 càncers de mama. La supervivència actual gràcies a la prevenció supera el 90% a
Espanya. La Unitat Funcional de Mama de l’Hospital d’Igualada inicia la seva activitat al
gener de 2014, oferint un tractament integral a les pacient amb càncer de mama, amb
intervencions quirúrgiques prioritàries i un programa de diagnòstic ràpid amb derivacions
amb caràcter preferent des de medicina de primària. L’Hospital d’Igualada ja va organitzar, l’any 2007 i amb molt d’èxit, el sisè Congrés amb una participació de més de 200 professionals. Enguany, el Consorci Sanitari de l’Anoia afronta, una vegada més, aquest repte organitzatiu amb el desig de fer un congrés de qualitat, tant a nivell científic com d’organització i de posar de nou Igualada en el punt de mira de la comunitat científica.