L’Hospital d’Igualada reconegut de nou als premis als millors hospitals del país

116

El dimarts 22 de novembre va tenir lloc a Madrid la 18a Conferència d’Hospitals TOP 20, en el transcurs de la qual es van lliurar els premis als millors hospitals de l’Estat.

La novetat dels premis d’enguany és que IASIST, que és l’empresa que promou i duu a terme l’anàlisi dels indicadors de qualitat, ha analitzat de manera excepcional un TOP diferent amb l’anàlisi de les trajectòries, en les diferents categories i centres, des de l’any 2010 al 2015.

L’Hospital d’Igualada, enguany ha estat analitzat entre 139 participants i ha estat premiat, una vegada més, com a millor Gestió Hospitalària Global. Ha quedat en primer lloc de 24 centres. Els premis a la Gestió Hospitalària Global es dóna als centres amb el millor equilibri de resultats en totes les àrees i processos clínics i a la resta d’activitat, introduint indicadors d’eficiència junt als dos de qualitat i adequació. En aquesta categoria ha estat premiat ja en l’edició del 2000, i ha repetit els anys 2002, 2003, 2012, 2013, 2014 i 2016.

Tanmateix aquest any, i per primer cop, ha reconegut com a TOP 20 l’Àrea del Sistema Nerviós del centre hospitalari. Aquesta àrea s’ocupa dels processos hospitalaris relacionats amb la patologia del sistema nerviós, principalment malalties cerebrovasculars com per exemple l’ictus.

Per part del Consorci Sanitari de l’Anoia, van assistir a la conferència el president, Fco. Javier Niño, el gerent, Ferran Garcia Cardona i l’Agustí Mínguez del Servei de Medicina Interna i especialitats.

Una llarga trajectòria de reconeixement

Si bé l’Hospital d’Igualada ha obtinguts premi en la millor Gestió Hospitalària Global en successives ocasions com dèiem abans, ha estat també premiat com a millor pràctica clínica en diferents especialitats.

Així, l’Hospital d’Igualada va ser premiat en primer lloc l’any 2004 en la categoria de l’Àrea de Cirurgia Digestiva i va ser-ho també els anys 2009, 2010, 2011, 2013 i 2016.

D’altra banda, l’Àrea de la Dona va ser TOP 20, en el 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 i 2016.

Aquests premis a la qualitat reconeix la labor dels hospitals participants que presenten els millors resultats.