Gairebé un de cada tres nadons nascuts a Igualada és de mare estrangera

184

El mapa demogràfic d’Igualada i l’Anoia està canviant. I més ràpidament del què ens pensem. Els canvis socioculturals, la crisi i la globalització comportaran en els propers decennis importants modificacions en la vida quotidiana, que s’haurà d’adaptar encara amb més força als nous temps, amb criteris més generalitzats de tolerància i diversitat.
Un cop d’ull a les últimes dades proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) sobre la taxa de natalitat al país ens ajuda a veure més clarament la situació. La taxa bruta de natalitat (nombre de naixements per 1.000 habitants) se situa a l’Anoia en 9,0, dues dècimes només per damunt de la mitjana catalana. La xifra és similar a la majoria de comarques, tot i que s’observen d’altres paràmetres interessants.

Dos anys més a tenir el primer fill que abans de la crisi
Així, en els darrers 10 anys s’ha mantingut la tendència a l’hora de decidir quan tenir fills per primera vegada. En el cas de Catalunya, l’edat és de 31 anys en el cas de les mares nascudes aquí, i d’un any menys en les estrangeres. Abans de la crisi (2008) les dones catalanes tenien el primer fills als 29 anys, i les estrangeres, als 28.
És interessant també observar que, contràriament al que molts puguin pensar, la crisi ha afectat més encara la fecunditat de les mares estrangeres. Avui, les catalanes tenen una mitjana d’1,2 fills, que s’ha mantingut gairebé invariable en els darrers 10 anys, mentre que les estrangeres la xifra actual puja a 1,6, i en canvi el 2008 era més alta: 2,03 fills per cada mare nouvinguda. Respecte les mares estrangeres, gairebé la meitat són d’origen africà.

Una altra de les dades interessants respecte el nombre de naixements és el percentatge de fills de mares estrangeres, en tots els casos superior al de la població no catalana. A l’Anoia van néixer l’any passat 1.071 nens, dels quals el 20% eren fills de mare estrangera, la xifra més baixa en comparació amb les comarques del voltant. A la veïna Segarra, és del 51,9%.
Respecte ciutats de més de 20.000 habitants, a Igualada la xifra de nens nascuts de mare estrangera era l’any passat del 27,7% (gairebé un de cada tres), més de set punts, doncs, per damunt de la mitjana de l’Anoia, però d’acord amb la mitjana catalana, que és del 27,8%. Igualada, però, té una xifra més baixa que Vilafranca, Martorell o Manresa, si bé més elevada que Sitges, Vilanova i la Geltrú o la propera Esparreguera.