La formació d’Infermeria a l’Hospital d’Igualada rep un important reconeixement

129

El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) és l’òrgan adscrit al Departament de Salut amb la finalitat de regular la formació continuada de les professions sanitàries establint mecanismes que garanteixin la coordinació i l’homogeneïtat de les estructures d’acreditació i la gestió de les institucions de formació continuada a Catalunya, així com els programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.

Recentment, dins del 20è aniversari del Sistema d’Acreditació de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries, la Formació Continuada en Infermeria que es duu a terme al Consorci Sanitari de l’Anoia des de l’any 2013, va ser reconeguda com a la primera activitat acreditada pel Consell Tècnic d’Infermeria.

La Formació Continuada en Infermeria del CSA neix amb la voluntat d’actualitzar coneixements i tècniques pròpies pel que fa als procediments d’infermeria, reafirmant el compromís amb la millora contínua. L’objectiu principal d’aquesta formació avançada en infermeria és oferir un espai teòric, pràctic i reflexiu des d’un punt de vista interdisciplinar dels diferents temes que tenen importància per al desenvolupament de la tasca diària en infermeria.

Un sistema formal d’acreditació i més atorgat per un organisme oficial com és el (CCFCPS), dóna un valor objectiu i garanteix uns estàndards de qualitat.

La Formació Continuada en Infermeria del CSA és va iniciar en el curs 2013-2014 i ha mantingut una continuïtat anual. El curs està estructurat en deu sessions anuals, cada sessió és repeteix en tres horaris diferents per afavorir l’assistència als professionals d’infermeria dels diferents torns de treball

La importància d’aquestes sessions és la transferència del coneixement que l’aporten els mateixos professionals d’infermeria del CSA, experts en el tema. Les matèries que s’han tractat entre d’altres, han estat de caire tècnic com: utilització d’apòsits, l’oxigenoteràpia a domicili, diàlisi peritoneal, maneig del BIPAP, les transfusions en situacions especials, les cures d’infermeria en drenatges quirúrgics, de caire no tècnic com: el programa pre-alt en atenció domiciliària, seguretat del pacient i d’introducció a la bioètica.

Es fan una desena de sessions a l’any i va dirigida bàsicament al personal d’infermeria del Consorci Sanitari de l’Anoia.