Foment estima les al·legacions de l’Ajuntament de Calaf i deixa el deute del castell en 133.286 euros

18

L’Ajuntament de Calaf ha rebut la resolució del ministeri de Foment relativa a la reclamació que feia per les obres de rehabilitació del castell, un procés iniciat l’any 2013. Finalment, el ministeri ha estimat les al·legacions presentades per l’equip de govern, el desembre de 2015, i ha accedit a rebaixar la reclamació de 261.151,21 euros a 133.286,66 euros.

L’actual equip de govern es va trobar la reclamació tot just després de la seva presa de possessió. I des de llavors, ha seguit tots els passos oportuns perquè finalment es resolgui de la millor manera possible.

Els antecedents del cas
El juliol del 2008, el ministeri de Foment va firmar un conveni amb l’Ajuntament de Calaf per finançar amb càrrec als fons de l’1% cultural les obres de rehabilitació del castell. El ministeri aportava el 75% del pressupost de contracte del projecte i l’Ajuntament cofinançava el 25% restant.

L’octubre del 2013, el ministeri va demanar a l’Ajuntament la devolució de 135.632,44 euros, atès que el cost final de la rehabilitació havia estat menor del que s’havia pressupostat en un inici.

A més, un any després, l’octubre del 2014, el ministeri va comunicar a l’Ajuntament que havien detectat que l’aportació de l’INCASOL superava el percentatge permès en el conveni. Amb aquesta informació i les certificacions d’obres, van incrementar la liquidació fins als 261.141,25 euros.

L’anterior govern municipal va presentar al·legacions amb l’argument que les obres no s’havien acabat del tot, malgrat que en l’expedient hi havia una acta de recepció amb data 1 de març de 2011. L’abril del 2015, l’advocat de l’Estat va negar la continuïtat de les obres i el maig d’aquell any es va seguir amb l’expedient de devolució de l’excés de finançament. En el termini d’al·legacions, l’anterior equip de govern va remetre la mateixa documentació que havia aportat un any abans.

L’agost del 2015, el ministeri va resoldre l’expedient i va dictar la devolució de 261.151,25 euros i un mes després el consistori va rebre l’ordre de pagament immediat.

La resolució
Davant d’aquesta situació, l’aleshores nou equip de govern va sol·licitar un aplaçament per estudiar el cas, alhora que va reunir la documentació de les obres fetes efectivament i va reclamar a l’INCASOL les certificacions que faltaven per justificar. Amb tota la documentació es va presentar una nova al·legació en la qual es concloïa que el cost total de la rehabilitació havia pujat a 1.129.549,47 euros.

Finalment, amb data 10 de gener de 2017, el ministeri de Foment ha remès una resolució a l’Ajuntament en què modifica la seva primera resolució i redueix la quantitat de l’expedient de la devolució que passa a ser de 133.286,66 euros”.