Les farmàcies de l’Anoia s’impliquen en la difusió del projecte La Meva Salut

50

El farmacèutics de l’Anoia ja coneixen els detalls de La Meva Salut, una eina digital
molt útil que ha desenvolupat el Departament de Salut de la Generalitat i que permet
que els usuaris puguin accedir directament a informació de la històrica clínica, a la
recepta electrònica, a les proves diagnòstiques, als informes mèdics, etc. La sessió
informativa, que va tenir lloc fa uns dies, ha anat a càrrec dels responsables del
CatSalut i de l’Institut Català de la Salut.

La finalitat de La Meva Salut és millorar la qualitat de l’atenció. Facilita la consulta de
les dades i, per tant, promou la corresponsabilitat de la persona en la cura de la seva
salut. És un espai digital segur que fa possible que la ciutadania, a través d’una
identificació digital, pugui accedir a la seva informació personal de salut i des d’on pot
fer també tràmits i consultes.

Així, aquesta nova eina obre moltes possibilitats en telemedicina. Té un potencial
important com a complement de les visites presencials mitjançant l’eConsulta, aspecte
que es va presentar en una sessió a Igualada. Aquesta opció funciona, en condició de
prova pilot, a l’Equip d’Atenció Primària Capellades, com un nou canal de comunicació
àgil, per resoldre les consultes de la ciutadania que no requereixin que professionals i
pacients comparteixin espai i temps.

Què hi ha a La Meva Salut?

En relació amb l’atenció als centres d’atenció primària, s’hi pot trobar:
– diagnòstics,
– medicaments prescrits,
– vacunes (immunitzacions).

Quant a l’atenció rebuda als hospitals:
– informes d’alta,
– informes d’urgències,
– informes dels especialistes.

En relació amb proves o intervencions:
– informes de laboratori (resultats d’analítiques),
– informes de diagnòstic per la imatge (radiologia),
– informes d’altres proves realitzades.