Èxit rotund dels Pastorets infantils de Calaf

19

Al llarg de tres dies la platea ha estat a vessar, ens han vingut a veure 1350
persones d’arreu de Catalunya, un èxit rotund que ens incentiva continuar
investigant per tal de poder oferir noves sorpreses i assolir nous reptes creatius.
La magnífica resposta rebuda per part de l’espectador, que no només ha gaudit amb
el nostre espectacle també hi ha participat de forma activa creant complicitats i
moments difícils d’oblidar, esdevé un dels punts de partida d’ Els Pastorets infantils
de Calaf de cara a l’any vinent.
Fa quatre anys Els Pastorets Infantils de Calaf van néixer tenint molt clara una
intenció: fusionar innovació amb tradició. Edició rere edició hem anat treballant en
aquesta línia. Enguany i mitjançant l’ús de la tecnologia puntera hem aconseguit
esborrar la frontera visual que separa l’escenari de la platea creant una estètica
escènica global on tant l’adult com l’infant s’hi veu abocat d’ençà que s’obre el teló.
Mitjançant la introducció de quatre curtmetratges hem fusionat diferents registres i
llenguatges dramàtics, l’ús de material fotogràfic i de vídeos ens ha servit per donar
dinamisme i ritme a l’acció, així com expandir diversos aromes per tota la platea ens
ha permès recrear l’atmosfera onírica que caracteritza el text que va escriure Folch i
Torres.
Però la tecnologia puntera a la recerca de la innovació per si mateixa no tindria
sentit sense la implicació i el rigorós treball realitzat pels nostres petits actors, que
tot i ser amateurs demostren any rere any la seva grandesa interpretativa. Les
ganes, la il·lusió i la força amb les que afronten el seu paper, sigui quin sigui,
traspassa qualsevol barrera escènica fins al punt d’atrapar a l’espectador.
Tanmateix cal destacar la importància de l’Escola Municipal de Música de Calaf, al
llarg de tot l’espectacle les cançons interpretades en directe per la coral formada per
una vintena de nens d’entre 4 a 6 anys, esdevenen un entranyable fil conductor
escènic. Aconseguir que tot l’engranatge flueixi ha estat gràcies a l’ Eloi Fonoll,
director d’ Els Pastorets Infantils de Calaf , a l’adjunta de direcció Elna Sans i a
un bon nombre de tècnics i col·laboradors que de manera total i absolutament
desinteressada s’han involucrat de forma activa i compromesa en el nostre projecte.
Els Pastorets Infantils de Calaf és el resultat d’un treball en equip unit per l’emoció
i les ganes de comunicar i crear diàleg entre les arrels culturals i la innovació. La
suma de totes les mirades dels que fan possible aquest espectacle es veu reflectida
al llarg de la representació moment àlgid on la cohesió grupal es fa evident. L’any
vinent continuarem aportant cultura, tradició i innovació. Us hi esperem.