Esquerra proposa la creació d’una empresa pública de servei de neteja a Igualada

277

“La mateixa empresa que gestiona de manera poc eficient el servei de recollida de residus és la mateixa que també gestiona la neteja de la ciutat, amb deficiències evidents i que cal solucionar amb urgència”. Això diuen des d’Esquerra Igualada i és per això que, aquest dimecres a la tarda, han proposat la creació d’una empresa pública de servei de neteja i reciclatge.

Segons dades aportades pels republicans, Igualada l’any 2017 es trobava en la posició 710 dels 947 municipis pel que fa a la taxa de reciclatge, amb només un 30%, quan l’objectiu de cara al 2020 hauria de ser d’arribar a una taxa d’entre el 50 i el 70%.

Aquest baix percentatge en el reciclatge fa que molts dels residus s’hagin d’enterrar a l’abocador de Tivissa i tot i que en els darrers tres anys cada cop s’han portat menys tones a l’abocador, també és cert que entre 2015 i 2017 el preu per tona abocada s’ha incrementat i això fa que l’Ajuntament d’Igualada hagi passat de pagar pràcticament 300.000 per llençar residus a l’abocador a acostar-se molt als 400.000 euros.

Finalment, des d’Esquerra critiquen que mentre altres ciutat catalanes com Barcelona o Badalona han multat l’empresa que els porta el servei de neteja i reciclatge,Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a Igualada, s’ha ampliat el contracte amb aquesta mateixa empresa.