Espai de treball

77

El disseny té una dimensió social que va més enllà de la funcionalitat o l’estètica. És una eina capaç de millorar les condicions de vida i pot ajudar a canviar hàbits i actituds. Un dels àmbits on podem veure més clarament l’aportació del disseny en els últims anys és en l’àmbit del treball.

Les empreses han passat de ser organitzacions rígides i jeràrquiques, a assumir un model més democràtic, flexible i horitzontal. Han entès que un treballador content és un treballador més productiu. Ja no necessiten subordinats que facin el que se’ls mana, sinó treballadors proactius que s’impliquin amb els reptes de l’empresa, ja que la innovació s’ha convertit en una activitat clau per a la seva supervivència.

Aquest canvi de prioritats ha comportat canvis en el disseny dels espais de treball: plantes lliures, espais de reunions polivalents, taules compartides, llocs rotatius, espais de relax i recreatius, espais de brainstorming amb parets on poder dibuixar o escriure idees …les oficines d’avui en dia estan pensades per crear un entorn relaxat però dinàmic que afavoreixi el treball en equip i la creativitat.

El mobiliari i els productes d’oficina lògicament també estan canviant en conseqüència. Com que els espais de treball són cada vegada més oberts, els dissenyadors estan desenvolupant solucions per combatre el soroll i la falta de privacitat. Per això els separadors, pavellons, escriptoris modulars… són alguns dels productes en auge. Ja que permeten una gran flexibilitat i reconfigurar espais per crear sales més recollides, passadissos o sales de conferencies improvisades.

La frontera entre l’espai de treball i l’espai personal s’està difuminant. Les oficines s’assemblen cada vegada més a una cafeteria, a un punt de trobada. Per altra banda, tendències com el teletreball o l’autoocupació afavoreixen l’acostament entre el disseny d’oficines i el de la llar.

El concepte d’Oficina està canviant (com va passar amb la cuina) passant de ser un lloc feixuc, gris i estandarditzat a un lloc divertit, càlid, on sentir-se còmode,…i és que no és per menys si tenim en compte que ens passem un terç de les nostres vides treballant. Un lloc tant important en les nostres vides bé mereix ser un dels espais més cuidats.

Eduard Graell