ERC no veu il·legalitat en el contracte de Tickdi però creu que ha generat desconfiança en el sector TIC

73
Jordi Cuerva, Joan Rabat i Àngels Chacón, el dia de la presentació de l’aplicació davant la premsa.

ERC Igualada ha explicat que “aquesta setmana hem analitzat l’expedient de contractació del servei d’anàlisi de dades d’evolució del comerç local i de fidelització de clients Tickdi, respecte el qual, des de la CUP Igualada i des de diverses empreses del sector TIC, s’ha fet palesa la crítica per haver-se portat a terme la contractació sense concurrència pública o amb diversos proveïdors.”

Les conclusions a les quals arriben a ERC, després de revisar l’expedient i escoltar les explicacions de la regidora de Dinamització Econòmica és que “el contracte compleix la normativa vigent, ja que s’ha basat en l’article 170d) de la Llei de Contractes del Sector Públic, que permet adjudicacions amb una sola oferta i per motius tècnics”. Ara bé, pels republicans, això no és suficient: “encara que podem entendre els arguments per aplicar les raons tècniques o la protecció de drets d’exclusius que preveu l’article 170d), en els casos que es vulgui fer així, seria bo trobar mecanismes per explicar-ho prèviament, amb total claredat i transparència, amb la finalitat de generar confiança envers el conjunt del sector afectat, en aquest cas el sector TIC de l’Anoia.” Per a ERC, no hi ha cap dubte de que “si no millorem, aquesta confiança es pot perdre, per tant, aquest cas ens hauria de servir per prendre nota i intentar millorar la normativa pròpia de contractació pública a l’ajuntament d’Igualada”. Des de les files republicanes es planteja la necessitat d’aprovar “un Codi de bones pràctiques en la contractació pública de l’ajuntament d’Igualada, tal com ja han fet d’altres administracions. No hi ha d’haver marge per als dubtes i per això proposarem que s’aprovi en el proper Ple aquest codi. Amb més transparència no s’arribaria a situacions com aquesta”.

Així mateix, des d’ERC es comparteix amb la CUP la necessitat de que l’equip de govern i l’alcalde facilitin el debat polític en el Ple municipal: “hi pot haver alguna dada demanada que no es disposi, i entenem que es doni després el Ple, però en més d’una ocasió, l’equip de govern ha exhibit una clara voluntat de no donar cap resposta o de no entrar en el debat de propostes detallades i rigoroses que hem plantejat des dels grups de l’oposició, dient-nos que el Ple no és el lloc. Això no ho podem acceptar, perquè limita el debat democràtic i el contrast públic de les alternatives.”