ERC Masquefa reclama davant del GAIP el dret a l’accés a la informació pública

14


Davant dels reiterats casos de demora d’informació per part de l’Ajuntament de Masquefa, el Grup Municipal d’ERC ha tramitat a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) una reclamació sol·licitant mediació i l’entrega dels informes tècnics-econòmics que sustenten la taxa de l’ordenança fiscal reguladora de la recollida i tractament d’escombraries.

ERC de Masquefa després de destapar les irregularitats en el contracte d’escombraries de l’Ajuntament de Masquefa, caducat fa més de cinc anys, espera des de fa més de tres mesos l’accés a l’estudi tècnic-econòmic que justifica la taxa de l’ordenança fiscal nª19 reguladora de la recollida i tractament d’escombraries. Aquest informe va ser sol·licitat el 2 de desembre de 2016 a través de la instància núm. 5944/2016 i requerida novament el 22 de febrer de 2017 a través de la instància núm. 948. El 8 de març de 2017, és demana en persona al secretari municipal aquesta documentació i ens informa a través d’una diligència que està en “fase de redacció per part dels tècnics”.

Paradoxalment aquesta taxa de l’ordenança fiscal núm.19 va ser aprovada en el Ple de novembre de 2016, fa més de cinc mesos. Aquesta taxa ha de ser aprovada després d’emetre un informe tècnic-econòmic adjunt que la justifiqui. Segons l’article 20.1 de la llei8/1989 de taxes i preus públics, l’informe tècnic-econòmic haurà d’estar present en qualsevol expedient regulador de la taxa. La seva absència o insuficiència provocarien en cas de reclamació la nul·litat de l’ordenança que la regula segons la sentència del Tribunal Suprem de 14 d’abril de 2001. Des d’ERC Masquefa no és pot entendre que un informe que sustenta una taxa aprovada fa cinc mesos encara no hagi estat entregada i se’ns digui que està en fase de redacció per part dels tècnics, esperem rebre els informes ben aviat per esvair tota mena de dubtes